Laktátová acidóza


U laktátové acidózy se jedná o změnu ve vnitřním prostředí lidského organismu, kdy se hromadí kyselina mléčná (laktát), anebo se nedostatečně odbourává (šok, dušení, septické stavy, anemie, srdeční selhání, ledvinová nedostatečnot, porucha funkce jater, stavy po infarktu myokardu, ale i těžké průjmy či neúměrně těžká fyzická zátěž a nakonec některé vzácně vrozené defekty různých enzymů). Docházi k okyselování organismu, a to zvláště při nedostatku kyslíku v tkáních. Laktátová acidóza představuje poměrně závažný stav, který může bez léčby způsobit i smrt nemocného.
Při užívání metforminu (například v přípravcích Metformin, Glucophage, Siofor, Stadamet) je zapotřebí hlídat jeho nežádoucí účinky, k nimž patří velmi vzácně i laktátová acidóza.

Laktátová acidóza představuje stav, kdy dochází k nahromadění laktátu v organismu, a to v hodnotách vyšších než 5 mmol/l.

Život ohrožující stav pak představuje hladina laktátu 7 mmol/l v krvi.

Projevy laktátové acidózy jsou apatie, nevolnost a zvracení. Rozvíjí se porucha vědomí, rozvrat vnitřního prostředí bez léčby končí kómatem a smrtí. Typickou známkou je zrychlené a hluboké dýchání (tj. Kussmaulovo dýchání), při kterém se organismus v reakci na překyselení snaží vydýchat co nejvíce oxidu uhličitého.

Léčba laktátové acidózy vyžaduje velmi rychlé řešení a odbornou pomoc, probíhá vždy na jednotce intenzivní péče. Základem je okysličení organismu a odstranění acidózy. Lékař proto naordinuje hydrogenuhličitan sodný, pacient inhaluje kyslík a taktéž se kontroluje hladina draslíku v krvi. Opakovaně se v průběhu léčby hlídá pH. Při vysokých hladinách cukru v krvi se aplikuje inzulin. Pomoci může i plazma, malé dávky heparinu pak mohou pomoci s hemostázou. V případě, že stav způsobil metformin, lékař naordinuje dialýzu.
Pokud nemocný s metforminem jednou prodělá laktátovou acidózu, nesmí již nikdy více tento lék užívat.