Náhradní sladidla

Autor:
PharmDr. Zdenek Kučera, Ph.D.

Pracoviště: Olympus, manažer pro vzdělávání zdravotnických pracovníků

Vloženo: 28. 12. 2017


Náhradní sladidla se používají z několika důvodů. Předně slouží ke snížení energetické hodnoty jídla (dietní důvod). Jejich vstřebávání je pomalejší, což vede k omezení výkyvů hladin cukru v krvi (zabránění hyperglykémiím – lepší kontrola diabetu). Jejich používání redukuje výskyt zubního kazu (nejsou zdrojem energie pro bakterie). V úvahu připadají i důvody finanční a objemové (vyšší sladivost).

Náhradní sladidla se mohou členit podle původu na přírodní a syntetická. Syntetická sladidla jsou dvojího druhu - sladidla vyrobená uměle, avšak svou podstatou identická s přírodními sladidly, a sladidla čistě syntetická (nemají ekvivalent v přírodě):

1. Přírodní náhradní sladidla
2. Syntetická sladidla identická s přírodními
3. Výhradně syntetická náhradní sladidla