A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stres

Stres je stav organismu, který je obecnou odezvou na jakoukoliv výrazně působící zátěž, ať už tělesnou nebo duševní. Je normální reakcí na změny, obtíže, zklamání a obtížné životní situace, se kterými se člověk setkává. Uplatňují se při něm mechanizmy, které umožňují přežití organismu vystaveného nebezpečí. Jde zejména o výraznou aktivaci sympatického nervového systému a nadledvin a vyplavení některých hormonů  jako adrenalin a další , která způsobuje zrychlení krevního oběhu a srdeční činnosti (pulsu) , zvýšení krevního tlaku, vyplavení energetických zásob (sacharidů, tuků (lipidů), tlumení bolesti, zvýšení svalové síly i psychických schopností atd. Probíhá mobilizace veškerých sil organismu. Pokud stresové období trvá dlouhodobě, mají aktivované obranné mechanizmy nepříznivý vliv především na činnost kardiovaskulárního systému. Psychosomatické působení stresu se dává do souvislosti se vznikem hypertenze, obezity a dalších složek metabolického syndromu. V případě chronického stresu je vhodné obrátit se na lékaře či psychologa a naučit s jejich pomocí a s využitím některé z metod psychoterapie stres zvládat a mírnit jeho somatické (tělesné) projevy.
 

JAK ZVLÁDAT STRES

Pojmenujte, co vás nejvíc trápí.

Buďte k sobě laskaví, myslete pozitivně.

Dávejte si menší cíle a pochvalte se i za malé úspěchy.

Zbavit se iluzí - nečekejte ZÁZRAK

Mluvte o svých problémech, s rodinou, přáteli nebo s lékařem.

Snažte se řešit skutečnosti, které lze změnit a přijměte to, co změnit nejde.

Odlišujte méně důležité věci od důležitých.

Naučte se relaxovat.

Stravovací návyky 2 Středomořská dieta