A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Screening

Screening je použití diagnostických testů k vyhledávání rizikových nebo nemocných osob
v populaci zdánlivě zdravých jedinců bez příznaků daného onemocnění. Screening diabetu se provádí v ambulancích praktických lékařů:

A) jednou za dva roky (u nerizikových jedinců jako součást preventivních prohlídek)

B) jednou ročně u osob se zvýšeným rizikem (nemocní s kardiovaskulární příhodouv anamnéze, diabetes
v rodině, věk nad 40 let, obezita, hypertenze, dyslipidemie, výskyt poruchy glukózové tolerance v anamnéze, gestační diabetes či porod plodu o hmotnosti nad 4 kg)

C) okamžitě u osob se zjevnými symptomy

Sartany Sekundární diabetes