A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sacharidy

Sacharidy = cukry, zastarale též uhlovodany nebo karbohydráty jsou jednou ze 3 základních složek potravy, společně s proteiny a lipidy. Dělí se na jednoduché (monosacharidy) jako např. glukóza, fruktóza), složené (disacharidy), např.sacharóza, laktóza) a polysacharidy (např. škrob, glykogen). Sacharidy jsou pro tělo důležité jako okamžitý zdroj energie a její zásoba ve formě glykogenu. Před vstřebáním zažívacím traktem se složené sacharidy pomocí enzymů (amyláza, laktáza) nejdříve rozloží na monosacharidy. Jednotlivé typy sacharidů jsou v potravě zastoupeny velmi nerovnoměrně (nejvíce jich přijímáme ve formě škrobu (obilniny, brambory) a sacharózy, v menší míře jako laktózu. Monosacharidy glukóza a fruktóza jsou obsaženy hlavně v ovoci, medu a v některých druzích zeleniny. Med obsahuje přibližně 35% glukózy
a stejné množství fruktózy, celkové množství glukózy, fruktózy a sacharózy
v jednotlivých druzích čerstvého ovoce je 10 - 12%. Redukce množství sacharidů je základním rysem diabetické diety. Podle potřeby redukovat hmotnost se obvykle doporučuje příjem 175g, 225g, 275g nebo 325g sacharidů denně.

Rozmazané vidění Sacharidy - počítání