A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Selfmonitoring

Self- monitoring (SM, Self - Monitoring of Blood Glucose, SMBG ) je proces měření a monitorování vlastní glykemie nebo ketolátek v krvi, odpadu cukru (glykosurie a ketolátek
v moči pacientem. SM umožňuje samostatně rozhodovat a orientovat se ve svém onemocnění, získat nad ním lepší kontrolu a dosáhnout lepší kompenzace. Lze jej provádět buď vizuálními testačními proužky, nebo pomocí měřicího přístroje glukometru. Pravidelný SM pomáhá zjistit, jaký vliv mají na hodnoty glykemie určité druhy jídel, fyzická aktivita nebo změny hmotnosti. Pomáhá určit reakci glykemie na perorální antidiabetika nebo inzulin. Velice důležité je průběžné a pravidelné zaznamenávání výsledků self-monitoringu do deníčku a konzultovat výsledky měření se svým lékařem či sestrou.

Sekundární diabetes Sexuální dysfunkce