A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Slepota

I přes všechny pokroky v prevenci a léčbě diabetické retinopatie zůstává diabetes ve vyspělých zemích hlavní příčinou slepoty u lidí po 20. roce života. Je proto nezbytné snažit se předcházet konečným (terminálním) stadiím poškození zraku u diabetiků 1. i 2. typu (zejména proliferativní retinopatii a makulopatii) a to důslednou kompenzací diabetu, pravidelnými kontrolami očního pozadí u očního lékaře, dodržováním doporučení lékaře a včasnou léčbou pomocí laserové fotokoagulace, kryoterapie nebo vitrektomie.

Skořice Sodík