A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sekundární diabetes

Jako sekundární diabetes označujeme různorodou skupinu nemocí provázených zvýšenou  glykemií, které nelze označit jako diabetes 1. typu nebo diabetes 2. typu. Sekundární diabetes vzniká nejčastěji při poškození pankreatu akutním či chronickým zánětem, nebo po operaci. Dále sem patří různé dědičné poruchy nebo působení chemických látek či léků (např. kortikoidů) zvyšující glykemii

Screening Selfmonitoring