A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sítnice

Sítnice – lat. retina je vnitřní vrstva oka, která obsahuje nervové buňky citlivé na světlo (tyčinky a čípky). Tyto buňky převádějí energii dopadajícího světla na nervové vzruchy, které jsou vedeny zrakovým nervem do mozku. Tím je umožněno vnímání obrazu. Sítnice kromě tyčinek a čípků obsahuje další buňky. Všechna vlákna z nervových buněk sítnice se sbíhají v tzv. slepou skvrnu, v níž začíná zrakový nerv, který vede vzruchy do mozku. Naopak v oblasti žluté skvrny
(makula), kam dopadá a láme se nejvíce světla, je nahromaděno nejvíce čípků a je to místo největší zrakové ostrosti. Tyčinky umožňují vidění v šeru, zatímco čípky se aktivují až při dostatečném osvětlení. Umožňují však barevné vidění a daleko větší zrakovou ostrost. Postižení sítnice u diabetiků v důsledku chronické hyperglykemie se označuje jako diabetická retinopatie.

Sexuální dysfunkce Skořice