A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Somogyiho efekt

Jako Somogyiho efekt (fenomén) se označuje vzestup glykemie objevující se u osob léčených inzulínem jako následek předchozí zejména noční hypoglykemie, která diabetika obvykle neprobudí, nicméně vyvolá v těle obrannou reakci spočívající ve zvýšeném vylučování kontraregulačních hormonů (adrenalinu, glukagonu). To má za následek vyplavení zásob glukózy uložených v játrech ve formě glykogenu. Somogyiho efekt je spolu s DAWN fenoménem nejčastější příčinou ranní hyperglykemie (zvýšené glykemie nalačno).  Četnost výskytu nočních hypoglykemií lze snížit optimálním dávkováním inzulínu před spaním nebo využitím dlouhodobých analog inzulínu, která mají na rozdíl od NPH  inzulínu bezvrcholový profil účinku a rovnoměrnější vstřebávání a tudíž menší riziko poklesu glykemie mezi 2-3 hodinou v noci. Další variantou v „boji“ se Somogyiho efektem je použití inzulínové pumpy. Důsledná prevence a léčba všech (i těch nepoznaných) hypoglykemií je základem dobré kompenzace a kvality života diabetika. Somogyiho efekt je často jednou z příčin brittle diabetu a může vést až
k závažnému syndromu neuvědomění si hypoglykemie.

Sodík Srdeční selhání