A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Autonomní neuropatie

Jedná se o postižení autonomního nervového systému (část nervové soustavy řídící tělesné pochody a orgány, které nelze ovládat vůlí) při dlouhodobém škodlivém působení zvýšených hladin cukru hyperglykemie. Je to jeden z typů diabetické neuropatie.  Autonomní neuropatie postihuje funkci různých orgánů a orgánových systému těla (viz tabulka)

SYSTÉM PŘÍZNAKY
kardiovaskulární klidová tachykardie , zhoršení reakce na zátěž,
ortostatická hypotenze (pokles krevního tlaku po postavení)
gastrointestinální (zažívací) poruchy trávení jícnu, žaludku i střev, gastroparéza, průjmy zácpa
urogenitální (močopohlavní) poruchy funkce močového měchýře sexuální dysfunkce
muži- poruchy erekce, ejakulace,
ženy- nedostatečná lubrikace
pocení< snížené pocení dolní poloviny těla,
zvýšené pocení  horní poloviny těla,
pocení po jídle (gustatory sweating)
oči zmenšení poloměru zornice  ve tmě
endokrinní syndrom neuvědomění si hypoglykemie

Autoimunita Bazální dávka inzulinu