A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Amputace

Amputace je odstranění periferní části těla od celku úrazem nebo chirurgicky. U diabetiků dochází nejčastěji k nutnosti amputace dolních končetin v důsledku špatného prokrvení při pokročilé ischemické chorobě dolních končetin (ICHDK) pokud není možná cévní rekonstrukce (bypass) nebo angioplastika, při  nezvládnutelné progresi gangrény, nebo při nehojící se infekci a/nebo ulceraci diabetické nohy, při klidových bolestech nereagujících na běžná analgetika. Rozlišujeme vysokou (v bérci nebo ve stehně) a nízkou amputaci (pod úrovní kotníku). Po amputaci je potřeba ve spolupráci s protetikem vyhotovit protézu(-y) umožňující alespoň částečnou, v ideálním případě úplnou mobilitu – pohyblivost pacienta. Nejdůležitější je ovšem prevence nutnosti amputace prostřednictvím řádné kompenzace diabetu, důslednou léčbou ischemické choroby dolních končetin
a syndromu diabetické nohy
. Na straně pacientů je na místě řádná péče o nohy a nošení vhodné obuvi pro diabetiky.

Alkohol Analoga inzulínu