A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Akutní komplikace diabetu

Diabetes provázejí kromě chronických (neboli pozdních) komplikací i akutní komplikace vyžadující rychlou léčbu. Obvykle se tyto akutní stavy dělí na stavy provázené hyperglykémií (hyperosmolární hyperglykemický stav a ketoacidóza) a na hypoglykémii (nejčastěji v souvislosti s léčbou inzulinem nebo perorálními antidiabetiky ze skupiny derivátů sulfonylurey). Trochu stranou stojí laktátová acidóza – závažná a často smrtelná, v dnešní době však naštěstí již extrémně ojedinělá akutní komplikace léčby biguanidy (metforminem). Nejčastější příčinou akutních hyperglykemických stavů je infekce. Může je však způsobit i chybné vedení antidiabetické léčby, např. vynechání dávky inzulinu nebo nepřiměřeně nízká dávka inzulinu. Příliš vysoká dávka inzulinu nebo nedostatečný příjem sacharidů, či přílišná fyzická aktivita po aplikaci inzulinu patří k nejčastějším příčinám hypoglykémií.

ACE inhibitory Albumin