A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Analoga inzulínu

Analoga inzulínu jsou moderní inzuliny vyrobené úpravou a pozměněním molekuly humánního inzulinu za účelem zlepšení jejich vlastností. Dělí se na krátká (ultrakrátká) analoga, která se aplikují před jídlem  a dlouhá analoga, která lze aplikovat  jednou denně. Analoga se používají i v  premixovaných inzulinech. Lze je využít v konvenčních i intenzifikovaných inzulinových režimech, samostatně či v kombinaci s perorálními antidiabetiky.

Výhody krátkých analog Výhody dlouhých analog
rychlejší absorpce delší trvání účinku
rychlejší nástup účinku rovnoměrné vstřebávání
koncentrace inzulínu po jídle je bližší normě nižší četnost hypoglykémií zejména v nočních hodinách
zlepšení postprandiálních glykémií nižší frekvence DOWN fenoménu
nižší riziko hypoglykémií menší kolísání glykémií
lze je aplikovat těsně před jídlem, nebo po jídle bezvrcholová hladina
vyšší spokojenost nemocných s léčbou předvídatelný účinek
Amputace Angina pectoris