A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Angioplastika (PTCA, PTA)

Angioplastika je léčebný výkon, kterým se roztahují a zprůchodňují zúžené cévy (tepny) postižené aterosklerózou. Toto zúžení lze odstranit rozšířením speciálními cévkami, zaváděnými do koronárního řečiště stehenní tepnou
v třísle. Na konci cévky (katetru) je balonek, jehož nafouknutím dojde
k odstranění zůžení (stenózy), případně se do cévy zavede krátká trubička (tzv. stent), nebo se provede „oříznutí“ aterosklerotického plátu (aterektomie).  Výkon na srdci se označuje jako PTCA (perkutánní transluminální koronární angioplastika) , na jiných tepnách jako PTA (perkutánní transluminální angioplastika).

Angiografie Antihypertenziva