A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Angiografie

Angiografie je rentgenologické vyšetření cév pomocí vstřikované kontrastní látky. Patří sem arteriografie (vyšetření tepen), flebografie (vyšetření žil) a lymfografie (vyšetření mízních cév). Angiografie věnčitých (koronárních tepen) srdce se označuje jako koronarografie.
K invazivnímu vyšetření cév (nejčastěji angiografii) se nejčastěji přistupuje u diabetických pacientů s ulcerací (nehojící se defekt nebo gangréna diabetické nohy) s podezřením na podíl ischemické choroby dolních končetin, dále před plánovanou amputací, při  klaudikacích , které výrazně snižují kvalitu života  pacienta. Na základě angiografie se případně přistupuje
k následné revaskularizaci (obnovení cévního zásobení) provedením angioplastiky nebo bypassu.

Angina pectoris Angioplastika (PTCA, PTA)