A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ateroskleróza

Ateroskleróza - tzv. kornatění čili ucpávání cév v důsledku usazování tuků do cévní stěny. Riziko aterosklerózy roste s celou řadou faktorů jako jsou např. zvýšený cholesterol, obezita, diabetes, kouření atd. Ateroskleróza je dlouhodobý proces, při němž dochází k tuhnutí cévní stěny a zužování jejího průsvitu. Tvoří se tzv. aterosklerotické pláty připomínající nánosy nečistot ve starých vodovodních trubkách. Důsledkem tohoto zúžení je nedostatečné prokrvení orgánu, ke kterému daná céva míří. Nejčastěji postiženými orgány jsou srdce (ischemická choroba srdeční), mozek ( cévní mozkové příhody), dolní končetiny (ischemická choroba dolních končetin).  Aterosklerotické postižení mozkových cév, čili  cerebrovaskulárního systému vede s přibývajícím věkem ke zhoršenému prokrvení mozku. Nejcitlivěji a tedy i nejdříve zareagují paměťové buňky, které jsou na hojném příjmu živin
a kyslíku závislé nejvíce. Důsledkem je častější zapomínání – „skleróza“.

Ve většině zemích je ateroskleróza nejčastější příčinou úmrtí. Způsobuje většinu srdečních i mozkových příhod. Výskyt aterosklerózy u diabetiků je ve srovnání se „zdravou“ populací častější, nástup rychlejší a důsledky závažnější.

Antihypertenziva Autoimunita