Současnost a minulost technologií v diagnostice cukrovky

Autor:
redakce

Pracoviště:

Vloženo: 11. 5. 2023


Diabetes mellitus je civilizační choroba 21. století, kterou trpí stále více lidí – v roce 2022 se s cukrovkou léčil více než milion obyvatel České republiky.[1] Světová zdravotnická organizace dokonce předpovídá, že v roce 2045 bude na světě přes 630 milionů osob s diabetem.[2] O rozsahu problému svědčí i další statistiky – dle odborníků každých 8 vteřin zemře na následky onemocnění jeden člověk.[3] Diabetes však lze dlouhodobě držet pod kontrolou, napomáhají tomu moderní technologie a celá řada nových léků. Život pacientům s diabetem řadu let výrazně zjednodušují diabetické senzory. Pravidelný selfmonitoring krevní glukózy se totiž považuje za nezbytnou součást léčby cukrovky a prevence jejích komplikací.[4]

Historickým milníkem v léčbě diabetu se v roce 1921 stalo objevení inzulínu, který pomohl zachránit životy milionům diabetiků. Dneska už se bez něj pacienti s diabetem 1. typu neobejdou. Na glukometr si však pacienti museli ještě dlouho počkat.[5] V roce 1975 se vyvinuly první senzory,[6] jejichž neustálé zdokonalování vede v současné době k výraznému nárůstu jejich uživatelů. Právě pravidelná kontrola glykemických hodnot a včasné odhalení nemoci se považují u léčby diabetu za klíčové.

Hlídat hodnoty se vyplatí

Podle průzkumu, který pro společnost Abbott provedla výzkumná agentura Ipsos, se zjistilo, že až třetina pacientů s diabetem 1. typu si hladinu glukózy neměří pravidelně.[7] Osoby s diabetem 1. typu, jejichž hladina glykémií se mění v krvi velmi rychle, jsou přitom na těchto údajích doslova životně závislí.

Je důležité však zmínit, že vedle monitoringu je u vypořádávání se s diabetem klíčový také zdravý životní styl a dodržování předepsané léčby. V každodenním životě je stěžejní selfmonitoring, tedy pravidelná a častá kontrola glykemických hodnot, díky které se předchází pozdějším závažným komplikacím. V případě, že ke kompenzaci hladiny glykémie dochází špatně, tak se zvyšuje riziko komplikací – zejména hrozí poškození ledvin s nutností dialýzy, poruchy zraku, které mohou vést až ke slepotě, syndrom diabetické nohy končící v krajním případě amputací či cévní postižení, jako jsou srdeční infarkty či mrtvice.

Díky pravidelnému a častějšímu měření hodnot se snadno předejde i závažným stavům, jako je příliš nízká nebo naopak příliš vysoká hladina cukru v krvi. U zdravých lidí jsou hodnoty nalačno uváděny od 3,6 do 5,6 mmol/l a po jídle od 3,3 do do 7,8 mmol/l, u osob s diabetem se však rozmezí individuálně velmi liší. A proto možnost individuálního nastavení hodnot moderních diabetických senzorů je pro stabilnější kompenzaci diabetu velmi efektivní.

Když krev hlídá „padesátikoruna“

Na rozhraní 20. a 21. století na trh vstoupily systémy nepřetržitého monitoringu glukózy, které způsobily skutečnou revoluci v péči o nemocné s diabetem.[8] Tento chytrý systém se skládá z malého jednorázového senzoru umístěného těsně pod kůží a přijímače, do kterého se data bezdrátově přenášejí. Senzory mají oproti klasickým glukometrům i několik dalších výhod – diabetici si třeba nemusí kontrolovat své hodnoty pomocí bolestivých a nepříjemných vpichů do prstu. Moderní senzory samostatně monitorují hladinu krevního cukru a neustále snímají hodnoty pacienta. Ty nejnovější nabízí i další funkce pro snadnější měření v podobě alarmů, které pacienty upozorní na příliš nízkou nebo naopak příliš vysokou hladinu glukózy v krvi nebo umožňují skenování pouze za pomoci mobilního telefonu. Takový senzor nabízí společnost Abbott, která letos uvádí na český trh svůj senzor FreeStyle Libre 2 s volitelnými alarmy.

Mnoho senzorů taktéž poskytuje diskrétnost, jelikož se snadno “schovají” pod oblečení – zpravidla jsou umístěny na zadní straně paže a jejich velikost odpovídá přibližně padesátikorunové minci. Používání je velmi komfortní a jednoduché. Senzor poskytuje uživatelům dostupná data naměřená za posledních 8 hodin, i trend jakým se hodnoty budou vyvíjet. Díky tomu mají osoby s diabetem lepší kontrolu nad svojí nemocí a diabetolog pak může lépe nastavit či upravit léčbu.

Nově na český trh přichází senzor FreeStyle Libre 2. Pacienti s diabetem 1. typu mají navíc zařízení plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění od 1. dubna 2023.

Systém FreeStyle Libre pro diabetiky. Nevadí mu voda, pot ani pohyb 

Mít přehled o hladině glukózy je při léčbě cukrovky zásadní. Pro diabetiky je k dispozici systém FreeStyle Libre, který ji měří průběžně, a to bez nutnosti vpichů do prstu. Malý senzor o velikosti padesátikorunové mince umístěný na zadní straně paže měří hladinu glukózy každou minutu, a to až po dobu 14 dnů. Mobilní aplikace ve smartphonu snímá hodnoty i přes oblečení a ukládá data z měření. Systém pacientům s diabetem poskytuje vizuální představu o hodnotách hladiny glukózy, jejich trendech a časovém průběhu. S pomocí specializovaného softwaru LibreView je možné z dat generovat exporty a přehledy, které pacientovi i jeho lékaři pomohou precizněji nastavit léčbu. Více informací o mobilní aplikaci FreeStyle LibreLink a senzoru FreeStyle Libre 2 lze získat na freestylelibre.cz.

[1] https://www.diastyl.cz/svetovy-den-monitoringu-diabetu-znate-akutni-stavy-spojene-s-cukrovkou

[2] https://www.czso.cz/csu/stoletistatistiky/v-ceskych-regionech-zabila-cukrovka-rekordni-pocet-lidi

[7] Zdroj: Průzkum Ipsos Healthcare “Potenciál a bariéry systémů pro měření glykémie: pacienti s DM 1” realizovaný v červnu 2022. Celkem 200-230 respondentů s diabetem 1. typu, reprezentativní vzorek populace ve věku 18+ let, celá ČR.