První diabetologové vyšetřují pacientům také zrak

Autor:
redakce

Pracoviště:

Vloženo: 15. 4. 2023


S diabetem se v roce 2022 léčilo 575 tisíc klientů VZP. VZP za jejich léčbu uhradila rekordních 9,3 mld. Kč, z čehož víc než polovinu (5,1 mld. Kč) tvořily náklady na léky. Během prvních měsíců si speciální zařízení na kontrolu očního pozadí pořídila víc než desítka poskytovatelů, další jsou v jednání. Informace VZP vydává v souvislosti se Světovým dnem monitoringu diabetu 14. dubna.

Vyšetření retinopatie by mělo být u diabetiků provedeno každý rok, praxe tomu ale neodpovídá, a to i přesto že bez včasného záchytu může nemoc vést až k celkové slepotě.  Proto jsme rozhodli o možnosti využití speciálních kamer, které s pomocí umělé inteligence rozpoznají počáteční retinopatii přímo v ordinacích diabetologů,“ popisuje náměstek pro zdravotní péče VZP nový výkon, který pojišťovna nabízí od loňského srpna a dodává: „Nestačí pouhé pořízení přístroje, lékař také musí projít příslušným školením a teprve na základě doložení všech potvrzení může uzavřít smlouvu s VZP, abychom mohli prováděné vyšetření proplácet. Během relativně krátké doby celým procesem prošlo dvanáct diabetologických ordinací, které už dnes vyšetření zraku provádí. Další desítky zařízení jsou v jednání.“ V České republice je evidováno cca 100 tisíc osob s diabetickou retinopatií, přičemž asi 2 000 z nich způsobila slepotu. Z dat VZP vyplývá, že zhruba 40 % diabetiků zůstává bez tohoto vyšetření, které bylo až do loňského srpna prováděno pouze v ordinacích oftalmologů.

Zhruba 9 z 10 pacientů trpí diabetem 2. typu. Zbývajících 10 % tvoří pacienti s diabetem 1. typu, těhotenským diabetem a specifickými typy diabetu. Nejčastěji se s cukrovkou léčí lidé ve věku 70-79 let (v roce 2022 197 tis. klientů VZP).  Z dat VZP vyplývá, že v průběhu let rostou jak celkové náklady pojišťovny na léčbu tohoto onemocnění, za pět let o 27 %, tak i průměrné náklady na jednoho pacienta. To je dáno mj. dostupností stále modernějších léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, které diabetikům pomáhají (inzulínové pumpy nové generace, glukometry nebo senzory na monitorování glykémie atd.)

Počet diabetiků a nákladů na jejich léčbu rok od roku stoupá (pozn.: výjimkou byl covidový rok 2020, důvodům jsme se věnovali v této tiskové zprávě).

). Při zohlednění počtu pojištěnců v jednotlivých krajích připadají k těm s nejvyšším výskytem cukrovky kraje Olomoucký a Moravskoslezský. Zde v roce 2022 připadalo na 1 000 pojištěnců VZP celkově 119, respektive 116 diabetiků (republikový průměr je 94,5).

Klientům, kteří již diabetem trpí, nabízí VZP příspěvek v celkové hodnotě 6 000 Kč. Příspěvek 3 000 korun lze využít na odbornou přístrojovou pedikúru nebo ošetření zdravotní sestrou s podiatrickým kurzem. Další příspěvek ve výši 3 000 korun na nákup pomůcek, jako jsou například dezinfekční prostředky, testovací proužky, příslušenství k inzulinové pumpě apod., které nejsou hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro dětské i dospělé diabetiky zůstává i nadále v platnosti.

V rámci preventivních prohlídek u praktického lékaře se od 18 let věku každé 2 roky provádí orientační chemické vyšetření moči a od věku 45 let v téže periodicitě také laboratorní vyšetření glykémie, při nichž by měl být dosud nepoznaný diabetes u pacienta zachycen. Dle TZ

www.vzp.cz