A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kyselina acetylsalicylová (ASA)

Kyselina acetylsalicylová (ASA) je bílá krystalická látka, mírně rozpustná ve vodě na slabě kyselý roztok. Je to účinné analgetikum (působí proti bolesti), antipyretikum (proti horečce)
a potlačuje i záněty (antiflogistikum). Při dlouhodobém užívání snižuje srážlivost krve. Právě tato vlastnost se využívá v prevenci kardiovaskulárních příhod, zejména infarktu myokardu
a cévní mozkové příhody. ASA je nejstarším, dodnes běžně používaným synteticky připraveným lékem. V rámci primární či sekundární prevence se u diabetiků s doporučuje podávání 100 mg kyseliny acetylsalicylové denně. Mezi nežádoucí účinky ASA patří žaludeční
a střevní potíže ojediněle vznik žaludečního vředu    a s tím související krvácivé projevy.

Krevní tuky LADA