A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Klouby a kosti

Onemocnění pohybového aparátu
a pojivových tkání
u pacientů s diabetem jsou poměrně častou chronickou komplikací i když se jim mnohdy nevěnuje dostatečná pozornost. Vedou
ke snížení fyzické aktivity, k vyššímu výskytu zlomenin a zhoršení kvality života pacienta. Hlavním místem postižení kloubů jsou především nohy, ruce, ramenní klouby a páteř. Společným jmenovatelem postižení pojivových tkání při diabetu je nadměrná tvorba, glykace a ukládání kolagenu. Mezi nejčastější nemoci pohybového aparátu u diabetiků patří syndrom karpálního tunelu, omezená pohyblivost kloubů  limited joint mobility, adhezívní kapsulitida ramene („zamrzlé rameno“)
a další (viz tabulka).

Ketolátky Kludikace