A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kreatinin

Kreatinin je laboratorní parametr, jehož měření se používá k posouzení aktuální funkce ledvin. Kreatinin vzniká ve svalech z kreatinu. Vyšetření clearance - klírens (množství krve, které se za jednotku času očistí od určité látky) kreatininu se používá pro stanovení glomerulární filtrace. Zvýšené hodnoty kreatininu jsou známkou renální insuficience (renálního selhání) ke kterému dochází u diabetiků nejčastěji jako následek diabetické nefropatie.

Kožní nemoci Krevní tlak (TK)