A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kontinuální měření glykemie (CGMS)

Kontinuální měření glykemie (angl. zkr. CGMS - Continuous Glucose Monitoring System) označuje způsob měření krevního cukru (glykemie) v krátkých intervalech v průběhu jednoho a více dní pomocí speciálního senzoru umístěného v podkoží. Údaje se přenášejí buď přímo na displej nebo po přenosu dat do počítače. CGMS podává ve srovnání
s klasickým > self-monitoringem pomocí glukometru podrobnější informace o aktuálních hladinách glykemií a jejich vzestupných či klesajících  trendech. Kontinuální měření glykemie lze s výhodou využít například u pacientů na intenzifikované inzulinové léčbě
s velkou variabilitou hodnot glykémie, k posouzení glykemické kontroly během noci (lze tak odhalit skryté „zaspané“ hypoglykemie), nebo u  pacientů na inzulinové pumpě k optimalizaci dávkování inzulínu.

Kompenzace diabetu (cíle léčby) Kontraindikace