A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LADA

LADA (angl. zkr. latent autoimmune diabetes of adults)
je označení pro pomalu probíhající diabetes 1. typu, který se objevuje u lidí starších 35 let. Často se tito pacienti,
v souladu s mírným klinickým obrazem, částečně zachovalou sekrecí inzulínu
a dobrou odpovědí na léčbu perorálními antidiabetiky považují za osoby s diabetem 2. typu. Postupně však u nich dochází k zhoršování autoimunitního procesu
a k absolutnímu chybění inzulínu, které se projeví poklesem hladin C-peptidu, přítomností protilátek a potřebou léčby pomocí inzulínu. 

Kyselina acetylsalicylová (ASA) Ladička