Diabetická retinopatie – jedna z nejčastějších komplikací diabetu

Autor:
redakce

Pracoviště:

Vloženo: 15. 11. 2022


Jednou z komplikací diabetu může být i diabetická retinopatie,  která postihuje více než 10 % osob s diabetem a je u nich hlavní příčinou oslepnutí. Včasná diagnóza je klíčová a spolu s léčbou snižuje riziko nevratného poškození zraku o 95 %. K léčbě cukrovky a jejích komplikací však přispívají i další nové metody a přístroje – jeden z nich dokáže rychle a včas odhalit počínající problémy se zrakem.

Počet diabetiků v populaci se neustále zvyšuje. Důvodem je nejen lepší diagnostika, ale především nezdravý životní styl, který je jednou z příčin diabetu 2. typu, jímž trpí většina pacientů. Rostoucí počty ve světě i v naší zemi jsou děsivé. V současné době se v České republice s tímto onemocněním léčí přes milion lidí. Tempo nárůstu je víceméně stabilní a do roku 2030 se očekává, že bude v České republice diabetem trpět asi 1 300 000 lidí.

Cukrovka ovšem neznamená jen pravidelnou kontrolu hladiny cukru v krvi a dodržování diety. Tato nemoc má vliv na rozvoj dalších zdravotních komplikací, které mohou ovlivnit život pacienta mnohem více než jen nepříjemné píchání inzulínu. „Diabetikům s dlouhodobě vysokou hladinou cukru hrozí vážné komplikace, jako je poškození ledvin až k nutnosti dialýzy, poškození cév, které může vyústit v infarkt, mrtvici nebo amputaci končetiny, nebo poškození očí končící slepotou,“ upozorňuje diabetolog profesor MUDr. Martin Prázný, vedoucí lékař Diabetologického centra VFN v Praze a předseda České diabetologické společnosti ČLS JEP.

Statisticky jednou z nejčastějších komplikací diabetu je posledně zmíněné poškození oční sítnice – tzv. diabetická retinopatie. V naší zemi trpí tímto onemocněním více než 11,7 % diabetiků, z toho 23,7 % má velmi nebezpečnou pokročilou formu s rizikem odchlípení sítnice a poškození zraku a 2,6 % je postiženo úplnou slepotou. Diabetická retinopatie je onemocnění postihující cévy sítnice v důsledku vysoké hladiny cukru v krvi. Rizikovými faktory jsou ale také kouření a vysoký krevní tlak. Její nebezpečí spočívá v tom, že se dlouho neprojevuje, takže k odhalení dochází pozdě, někdy dokonce až ve chvíli, když už ohrožuje zrak. Pro zpomalení postupu tohoto onemocnění je proto velmi důležitá včasná diagnostika.

„Všichni diabetici by měli v rámci prevence alespoň jednou ročně absolvovat vyšetření očí, aby se odhalily případné změny a včas zahájila léčba, která zabrání poškození zraku nebo oslepnutí,“ Ačkoliv jsou pravidelné oční prohlídky pro diabetiky velmi důležité, až 40 % pacientů s diabetem na ně vůbec nechodí.

Velkou úsporu času nejen lékařům, ale i pacientům nabízí nový zdravotnický prostředek Aireen® z dílny českého startupu. Dokáže diagnostikovat diabetickou retinopatii s vysokou přesností během pouhých 30 sekund, a to i ve fázi, kdy ještě není pacientem rozpoznatelná. Vyšetření přitom není nijak složité – kombinuje běžnou sítnicovou kameru s výkonným počítačem využívajícím schopnosti umělé inteligence, což dává mimo jiné naději, že časem bude takto možné odhalit i další onemocnění očí, jako je glaukom nebo makulární degenerace. V současné době je certifikována pro diagnostiku diabetické retinopatie, a dokonce se již používá na několika specializovaných očních klinikách. Díky vstřícnému přístupu zdravotních pojišťoven bude rychlý screening pomocí AI brzy široce dostupný i přímo v diabetologických ambulancích.

Pacienti s cukrovkou tak budou moci podstoupit potřebná oční vyšetření v rámci běžných prohlídek a k očnímu lékaři zajít pouze v případě, kdy se objeví podezření na poškození zraku. To by mohlo pomoci snížit počet pacientů, kteří v budoucnu přijdou o zrak v důsledku cukrovky a zanedbané prevence, a tím i snížit náklady za léčbu neodhalených pozdních komplikací diabetu.

Aireen je unikátní první český registrovaný zdravotnický prostředek založený na umělé inteligenci. Byl vyvinut ve spolupráci s předními oftalmology a diabetology, aby rozšířil možnosti lékařů a pacientů při prevenci a léčbě diabetické retinopatie. Nabízí neinvazivní, bezbolestný screening chronických nemocí pomocí analýzy digitálních snímků oční sítnice. Oční sítnice je jediné místo na lidském těle, kde je možné pouhým okem vidět cévy. Umělá inteligence je nejmodernější průlomová technologie, která umožňuje přesnou identifikaci změn na sítnici. Od roku 2020 je registrovaným zdravotnickým prostředkem, uvedeným na trh Evropské unie.

Objednat se lze k bezplatnému vyšetření zraku pomocí umělé inteligence u zdravotních smluvních pracovišť, jejichž seznam je na https://www.aireen.com/for-patients.  Dle TZ

www.insighters.cz