Světový den diabetu

Autor:
PharmDr. Michala Belasová

Pracoviště: BENU Česká republika a.s.

Vloženo: 6. 11. 2019


Světový den diabetu

V tento den si intenzivněji připomínáme prevenci diabetu s důrazem na zdravý životní styl, příznaky diabetu a komplikace neléčeného nebo špatně kompenzovaného diabetu.

Proč právě v tento den? Dne 14. 11. v roce 1891 se narodil v Kanadě lékař - fyziolog a držitel Nobelové ceny za fyziologii a medicínu, Frederick Grant Banting. Se svým kolegou izolovali z Langerhansových ostrůvků pankreatu hormon inzulín a použili jej na léčbu cukrovky u tenkrát 14letého chlapce. Ten se stal prvním člověkem na světě, který byl léčen na diabetes inzulínem.

Dnes jsou poznatky medicíny mnohem dále a víme, že existuje několik typů diabetu: diabetes I. typu, diabetes II. typu, diabetes u těhotných žen – tzv. gestační diabetes, dále vzácné typy diabetu LADA a MODY. O diabetu II. typu hovoříme, jako o nemoci získané v průběhu života v důsledku nevhodného životního stylu. Podle statistiky se odhaduje, že mezi námi existuje kolem 200 000 obyvatel, kteří s diabetem žijí bez toho, aby o tom věděli a mohli se léčit (zdroj www.uzis.cz). V rámci poskytování nadstandardních služeb pro naše zákazníky v  BENU lékárnách se zaměřujeme právě na tuto skupinu obyvatel a přispíváme k depistáži (cílenému vyhledávání) pacientů s nediagnostikovaným diabetem.

Jedním z prvních a nejčastějších příznaků diabetu je zvýšená hladina glykemie - tedy hladiny cukru v krvi. Hladinu cukru v krvi si můžete nechat změřit kromě lékařské ordinace i orientačně v BENU lékárnách. Měření probíhá z kapky krve a výsledek víte za chvíli. Kromě měření hladiny cukru v krvi měříme také hladinu celkového cholesterolu v krvi a to ze stejné kapky krve. Vysoká hladina celkového cholesterolu je riziková pro vznik aterosklerózy cév a spolu s diabetem, vysokým krevním tlakem, kouřením, obezitou a poruchou srážlivosti krve přispívá k vysokému kardiovaskulárnímu riziku.

Využijte proto možnost snadno dostupné kontroly hladiny cukru a cholesterolu v krvi v BENU lékárnách. Seznam lékáren, jako i další informace o měření, naleznete na https://www.benu.cz/mereni-hladiny-glykemie.

Našim pacientům zdůrazňujeme, že diabetes je celoživotní metabolické onemocnění. Existuje ale několik klíčových opatření, které vedou k dobré kompenzaci a zmírnění komplikací diabetu. Jsou to:

  • pravidelné užívání předepsaných léků
  • hlídání hladiny cukru v krvi i v domácím prostředí pomocí glukometru
  • kontrola stavu pokožky nohou a ošetřování poranění
  • každé 3 dny aerobní pohybová aktivita
  • udržení BMI v normální hodnotě

racionální stravování a nutričně vyvážené jídla