Studenti měřili glykémii v 6 českých městech

Autor:
redakce

Pracoviště:

Vloženo: 2. 12. 2019


Každý rok v listopadu si celý svět připomíná výročí narození objevitele inzulínu, který zcela změnil léčbu do té doby smrtelné cukrovky. Světový den diabetu má mnoho podob a tradičně se do něj zapojuje také česká IFMSA (International Federation of Medical Students´ Associations). Celkem 223 dobrovolníků ze všech 8 lékařských fakult se vydalo do obchodních centrech po celé republice, aby zájemcům z řad veřejnosti změřili hladinu cukru v krvi, podíl tělesného tuku a krevní tlak. Kolik lidí měření podstoupilo a jaké byly výsledky?

Letošní ročník pod názvem Diabetes a rodina probíhal v šesti českých městech – Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň a Hradec Králové. Projekt se uskutečnil pod záštitou DAČR (Diabetická Asociace České republiky), hlavním partnerem byla společnost ELI LILLY ČR.

Pro návštěvníky byly i letos připraveny stánky zaměřené na různé oblasti týkající se diabetu a metabolického syndromu. Studenti medicíny vysvětlovali problematiku cukrovky a odpovídali na dotazy návštěvníků zaměřené především na symptomy, diagnostiku a farmakoterapii diabetu. Návštěvníci měli opět možnost nechat si změřit hladinu glykémie, krevního tlaku a tuku v těle. Studenti nutriční terapie vysvětlovali důležitost správné životosprávy, zájemci mohli ochutnat vzorky jídel zdravé výživy a se studenty fyzioterapie se zaměřili na správné a pravidelné cvičení.

Akce opět vzbudila u veřejnosti velkou pozornost:
- přes 2 750 aktivně zúčastněných návštěvníků
- přes 10 400 pasivně zúčastněných (doprovod aktivně zúčastněných návštěvníků, prohlédnutí informačních plakátů, účast na přednáškách)

V průběhu celé akce zaznamenávali dobrovolníci ve všech zapojených městech naměřené hodnoty:

Počet změřených lidí
- glykémie 1 268 osob

- krevní tlak 967 osob
- množství tuku v těle 699 osob

Hraniční a rizikové hodnoty:
- zvýšená glykémie byla zaznamenána u 117 osob

- zvýšený nebo vysoký krevní tlak byl zaznamenán u 72 osob
- zvýšené množství tuku v těle bylo zaznamenáno u 228 osob

Poznámka redakce k datu 16.2.2022:

V současnosti si můžete nechat změřit hladu krevního cukru v 83 BENU lékárnách jejichž seznam naleznete na stránkách https://www.benu.cz/poradenstvi


 

Zdroj: Závěrečná zpráva IFMSA CZ