Pomůcky pro diabetiky - hrazení zdravotními pojišťovnami

Autor:
redakce

Pracoviště:

Vloženo: 11. 5. 2020


Pomůcky pro diabetiky předepisuje smluvní lékař odbornosti DIA (endokrinologie a diabetologie) na poukaz pojišťovny. Diabetik má právo dle Zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (Zák.č. 48/1997 Sb.) na to, aby mu byly ošetřujícím diabetologem tyto pomůcky v uvedeném rozsahu předepsány.

Pojišťovna hradí pro inzulínový režim onemocnění diabetes mellitus 1. a 2. typu tyto pomůcky:

Glukometr: pro diabetiky léčené intenzifikovaným inzulínovým režimem (3 dávky denně nebo léčba inzulínovou pumpou), pro labilní diabetiky se 2 dávkami inzulínu denně. Maximálně 1 kus za 10 let, do výše 1 000.- Kč, předpis podléhá schválení revizním lékařem. Glukometr se pak stává majetkem pojištěnce.

Proužky diagnostické na stanovení glukózy:

Od 5. února 2020 platí následující pravidla pro hrazení diagnostických proužků na stanovení glukózy:

 1. Všechny formy diabetu, pokud je pacient léčen perorálními antidiabetiky (tj. tabletami): 100 ks proužků na 1 rok, předepsat může diabetolog či praktický lékař
 2. Diabetes, který je léčen injekčními neinzulínovými antidiabetiky či inzulínem, a to do 2 denních dávek inzulínu: 400 ks proužků na 1 rok, předepsat může jen diabetolog
 3. Diabetes léčený tzv. intenzifikovanou inzulínovou léčbou, která spočívá v kombinaci léčby inzulínem ve 3 a více denních dávkách či inzulínovou pumpou, kvalifikovaném provádění samostatného monitorování glykémií, a v edukaci: 1 500 proužků za 1 rok, předepsat může diabetolog (výjimka: pokud má pacient senzor glykémií Freestyle Libre, tak je limit nižší).
 4. pacienti s diabetes mellitus do 18 let, pacientky s diabetes mellitus během  těhotenství  = 2500 kusů/rok – nutné schválení revizním lékařem
 5. pacienti využívající okamžitou monitoraci glukózy (FGM) - po dobu používání FGM lze předepsat max 100 kusů proužků/rok
 6. u dětí do 18 let 300 kusů/rok

  Pozn.:

  Rovněž máte možnost používat testovací proužky ke stanovení ketolátek (ketonemické proužky), s jejichž pomocí si lze stanovit orientačně hladinu cukru v moči. Předepsat je musí ve specializovaném diabetologickém centru. Pacient uhradí 25 % ceny, pojišťovna hradí 75 %, ale maximálně u 4 balení na rok. Tyto testovací proužky pro stanovení ketolátek jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění pouze pro těhotné diabetičky, diabetiky I. typu léčené inzulinovou pumpou bez ohledu na věk a diabetiky do 18 let.
  Na úhradu proužků ke stanovení ketolátek je nárok i po porodu. Diagnostické proužky pak bude moci s ohledem na léčbu intenzifikovaným inzulínovým režimem předepsat ošetřující lékař příslušné odbornosti (se souhlasem revizního lékaře) v rozsahu od 400 do 1000 proužků za rok.
  Proužky lze koupit i bez poukazu vystaveného lékařem, viz rubrika Proužky do glukometru.

Lancety pro odběr krve: maximálně 100 ks ročně, do výše 300,– Kč

Aplikátor odběru krve: maximálně 1 ks za 5 let, do výše 250,– Kč

Aplikátor inzulínu: inzulínové pero: maximálně 1 ks za 3 roky; maximálně 2 ks za 3 roky při souběžné aplikaci dvou druhů inzulínu; po předepsání DIA, do výše 1 500,– Kč

Aplikátor inzulínu k aplikaci injekční stříkačkou: maximálně 1 ks za 3 roky; po předepsání DIA, do výše 1 200,– Kč

Jehly k inzulínovým perům – maximálně 200 ks ročně, do výše 530,– Kč

Komplet k aplikaci (inzulínová stříkačka): do výše 370,– Kč za 100 ks, dle potřeby

Stříkačka injekční k aplikaci inzulínu: do výše 230,– Kč za 100 ks, dle potřeby

Obuv pro diabetiky: Diabetik má nárok na příspěvek zdravotní pojišťovny ve výši 1 000 Kč na 1 pár obuvi 1x za 2 roky. Indikační omezení – diabetická obuv může být předepsána na poukaz diabetikovi s neuropatií či se speciálními zdravotními požadavky na obutí. Oproti minulosti vystavený poukaz již nepodléhá nutnosti schvalování revizním lékařem.

Preskripční omezení – odbornost lékaře, kdo může obuv předepsat na poukaz se oproti minulosti, kdy mohl diabetickou obuv předepisovat pouze diabetolog, rozšířilo i na další odborné lékaře:

DIA = diabetolog a endokrinolog
ORT = ortoped
REH = rehabilitační lékař
ORP = lékař se specializací v oboru ortopedické protetiky
CHI = chirurg
ANG = angiolog, lymfolog a flebolog
REV = revmatolog

Pumpa inzulínová: po předepsání DIA a podléhá schválení revizním lékařem v režimu S5, tj. zvláštní režim ústředí VZP (zapůjčovaná pomůcka) – maximálně 1 ks nebo sada 2 ks za 4 roky, v ceně do výše 100 000 Kč za 1 ks nebo 1 sadu

Sety infuzní k inzulínové pumpě: do výše 160,- Kč za jeden set kovový

Sety infuzní teflonové k inzulínové pumpě: 300,- Kč / 1 set