Pomůcky pro diabetiky - hrazení zdravotními pojišťovnami

Autor:
redakce

Pracoviště:

Vloženo: 22. 2. 2018


Pomůcky pro diabetiky předepisuje smluvní lékař odbornosti DIA (endokrinologie a diabetologie) na poukaz pojišťovny. Diabetik má právo dle Zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (Zák.č. 48/1997 Sb.) na to, aby mu byly ošetřujícím diabetologem tyto pomůcky v uvedeném rozsahu předepsány.

Pojišťovna hradí pro inzulínový režim onemocnění diabetes mellitus 1. a 2. typu tyto pomůcky:

Glukometr: pro diabetiky léčené intenzifikovaným inzulínovým režimem (3 dávky denně nebo léčba inzulínovou pumpou), pro labilní diabetiky se 2 dávkami inzulínu denně. Maximálně 1 kus za 10 let, do výše 1 000.- Kč, předpis podléhá schválení revizním lékařem. Glukometr se pak stává majetkem pojištěnce.

Proužky diagnostické na stanovení glukózy:
Do 100 proužků za rok (do výše 800 Kč), pro pacienty léčené antidiabetiky.
Do 400 proužků za rok (do výše 3 200 Kč), pro pacienty léčené inzulinem aplikovaným 1 - 2x denně. 
Maximálně 1 000 proužků za rok, pro pacienty léčené intenzifikovaným inzulínovým režimem nebo inzulínovou pumpou; po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem (do výše 8 000 Kč)
Maximálně 1 800 proužků za rok, pouze do 18 let a pro těhotné diabetičky po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem (do výše 14 400 Kč).
Pozn.:

Rovněž máte možnost používat testovací proužky ke stanovení ketolátek (ketonemické proužky), s jejichž pomocí si lze stanovit orientačně hladinu cukru v moči. Předepsat je musí ve specializovaném diabetologickém centru. Pacient uhradí 25 % ceny, pojišťovna hradí 75 %, ale maximálně u 4 balení na rok. Tyto testovací proužky pro stanovení ketolátek jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění pouze pro těhotné diabetičky, diabetiky I. typu léčené inzulinovou pumpou bez ohledu na věk a diabetiky do 18 let.
Na úhradu proužků ke stanovení ketolátek je nárok i po porodu. Diagnostické proužky pak bude moci s ohledem na léčbu intenzifikovaným inzulínovým režimem předepsat ošetřující lékař příslušné odbornosti (se souhlasem revizního lékaře) v rozsahu od 400 do 1000 proužků za rok.
Proužky lze koupit i bez poukazu vystaveného lékařem, viz rubrika Proužky do glukometru.

Lancety pro odběr krve: maximálně 100 ks ročně, do výše 300,– Kč

Aplikátor odběru krve: maximálně 1 ks za 5 let, do výše 250,– Kč

Aplikátor inzulínu: inzulínové pero: maximálně 1 ks za 3 roky; maximálně 2 ks za 3 roky při souběžné aplikaci dvou druhů inzulínu; po předepsání DIA, do výše 1 500,– Kč

Aplikátor inzulínu k aplikaci injekční stříkačkou: maximálně 1 ks za 3 roky; po předepsání DIA, do výše 1 200,– Kč

Jehly k inzulínovým perům – maximálně 200 ks ročně, do výše 530,– Kč

Komplet k aplikaci (inzulínová stříkačka): do výše 370,– Kč za 100 ks, dle potřeby

Stříkačka injekční k aplikaci inzulínu: do výše 230,– Kč za 100 ks, dle potřeby

Obuv pro diabetiky: maximálně 1 pár za 2 roky; po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem, do výše 1000,– Kč,

Pumpa inzulínová: po předepsání DIA a podléhá schválení revizním lékařem v režimu S5, tj. zvláštní režim ústředí VZP (zapůjčovaná pomůcka) – maximálně 1 ks nebo sada 2 ks za 4 roky, v ceně do výše 100 000 Kč za 1 ks nebo 1 sadu

Sety infuzní k inzulínové pumpě: do výše 160,- Kč za jeden set kovový

Sety infuzní teflonové k inzulínové pumpě: 300,- Kč / 1 set