Měření glykovaného hemoglobinu v lékárně

Autor:
redakce

Pracoviště:

Vloženo: 11. 10. 2022


Lékárny jsou nedílnou součástí zdravotního systému v ČR. Jedná se o nejdostupnější zdravotnická zařízení určená široké veřejnosti. Náplní práce lékárníků vyplývající ze zákona o zdravotních službách je nejen zajišťování a výdej léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely, ale též poradenství, konzultační služby a další služby v oblasti prevence a včasného rozpoznávání onemocnění.

Již od roku 2018 probíhají ve vybraných BENU Lékárnách s prevencí screeningové programy Měření cukru a Měření cholesterolu. Letos jsme otevřeli 10 Center prevence s poradenstvím, kde nabízíme další rozšířené programy, a to Program měření cukru, Program měření cholesterolu, Program testování paměti – Alzheimer, Program nácviku správné inhalační techniky a Měření CRP.

Nechat si změřit glykovaný hemoglobin je možné nyní i v lékárnách BENU, jejichž součástí jsou právě Centra prevence s poradenstvím. V rámci Programu měření cukru změříme pacientovi glukometrem aktuální hladinu cukru z kapilární krve a pomocí diagnostického přístroje glykovaný hemoglobin neboli dlouhodobou glykémii. Glykovaný hemoglobin je přesnější nástroj pro stanovení glykémie a odráží hladinu cukru v krvi v uplynulých 4–6 týdnech. Pacienta zvážíme a z výšky a hmotnosti vypočítáme BMI (Body Mass Index). Protože se nejedná o dokonalý ukazatel a nebezpečná je především abdominální (viscerální) obezita, kdy se tuk ukládá v břišní dutině a obaluje vnitřní orgány, pacientovi změříme i obvod pasu. Nedílnou součástí této konzultace je změření krevního tlaku v souladu s doporučením České společnosti pro hypertenzi. U pacienta provedeme odhad vzniku rozvoje diabetu 2. typu do 10 let na základě dotazníku FINDRISC, který doporučuje finská asociace pro diabetes (Finnish Diabetes Association).

Konzultaci vede speciálně proškolený lékárník-konzultant, který všechny výsledky pacientovi podrobně vysvětlí. Na závěr pacient dostane rady týkající se zdravého životního stylu, edukační brožuru, a v případě zvýšené hladiny cukru také inspirační jídelníček.

Více podrobnějších informací o všech programech získáte na www.benuprevence.cz.

Objednávat se můžete na www.benuprevence.cz nebo ZDE.

Označení BENU lékáren poskytujících preventivní služby