Léčbu cukrovky může zlevnit prevence a to i v lékárnách BENU.

Autor:
PharmDr. Michala Belasová

Pracoviště: BENU Česká republika a.s.

Vloženo: 8. 7. 2021


V České republice se s cukrovkou léčí přes 800 tisíc lidí. Spousta pacientů o své nemoci neví. Reálně tak může cukrovkou trpět přes milion lidí, tedy přes 10 procent populace. Ročně stojí léčba diabetu stát přes 20 miliard korun. Včasná prevence, odhalení nemoci a účinná léčba může snížit náklady na léčbu o 10 až 20 %. Jedině prevencí lze snižovat počty nemocných a intenzivní léčbou oddálit závažnější zdravotní komplikace.

Nejnovější statistické údaje o diabetu vykazují nárůst četnosti výskytu, a to případů diagnostikovaných i nediagnostikovaných. Přitom včasný záchyt nemoci je kromě dietních opatření, pravidelného pohybu a v závažnějších stádiích i nasazení farmakologické léčby, nejdůležitějším opatřením při léčbě cukrovky.

Prevenci cukrovky lze rozdělit do dvou kategorií na primární a sekundární.

Primární prevence cukrovky spočívá v identifikaci a ochraně lidí se zvýšeným rizikem vzniku cukrovky – to znamená, že chceme zabránit vzniku onemocnění nebo jej oddálit (např. obézní lidé, výskyt cukrovky v rodině atd.)

Neexistuje zatím přesvědčivý důkaz, že je možná primární prevence diabetu 1. typu, ale je jisté, že lze zabránit nebo alespoň oddálit vznik cukrovky 2. typu.

Změna životního stylu zahrnující snížení tělesné hmotnosti vhodným stravováním a zvýšením fyzické aktivity se výrazně podílí na prevenci cukrovky 2. typu. Kontrola tělesné hmotnosti se podílí také na snížení rizika srdečních onemocnění, snížení krevního tlaku atd.

Sekundární prevence zahrnuje včasné odhalení nemoci a prevenci komplikací, takže redukuje potřebu jejich léčby. Dobrá kompenzace cukrovky spočívající v dostatečné kontrole hladin krevního cukru snižuje riziko rozvoje komplikací a zpomaluje jejich progresi u všech typů cukrovky. Kontrola vysokého krevního tlaku a zvýšené hladiny tuků je stejně důležitá.

Včasnému záchytu nemoci pomáhají se svými preventivními vyšetřeními i BENU lékárny. Na vybraných lékárnách si můžete nechat změřit hladinu cukru v krvi a zjistit, zda Vás cukrovka netrápí. Je to snadné, rychlé a bezbolestné. Během měření hladiny cukru v krvi Vám asistuje zkušený a proškolený farmaceut. I když je hodnota naměřená v lékárně jen orientační, farmaceut může svou asistencí a správnou interpretací výsledku měření napomoct včas odhalit pacienta s neléčeným diabetem a doporučit mu návštěvu lékařské ordinace.

Z 8673 provedených screeningů glykémie za rok 2020 jsme 1032 pacientů odeslali k lékaři. Z tohoto počtu odeslaných na další vyšetření byla ve 20,3 % případů potvrzena lékařem diagnóza diabetes nebo prediabetes.
 

ZDE SI MŮŽETE VYHLEDAT LÉKÁRNU, KTERÁ JE K VÁM NEJBLÍŽ: 

SEZNAM LÉKÁREN, KDE PROBÍHÁ MĚŘENÍ CUKRU V KRVI

V BENU lékárnách si rovněž můžete nechat změřit tlak i výši hladiny cholesterolu.