Kde si lze změřit hladinu krevního cukru

Autor:
redakce

Pracoviště:

Vloženo: 16. 2. 2022


Včasnému záchytu nemoci pomáhají se svými preventivními vyšetřeními BENU lékárny. Na vybraných lékárnách si můžete nechat změřit hladinu cukru v krvi a zjistit, zda Vás cukrovka netrápí. Je to snadné, rychlé a bezbolestné. Během měření hladiny cukru v krvi Vám asistuje zkušený a proškolený farmaceut. I když je hodnota naměřená v lékárně jen orientační, farmaceut může svou asistencí a správnou interpretací výsledku měření napomoci včas odhalit pacienta s neléčeným diabetem a doporučit mu návštěvu lékařské ordinace.

JIž v roce 2018 v době startování screeningového programu "MĚŘENÍ HLADINY GLYKÉMIE V KAPILÁRNÍ KRVI PACIENTA" tuto službu využilo více než 1770 pacientů. 146 z nich bylo v čase měření již registrovanými diabetiky. Po zpracování dat od 1632 pacientů vyšetřených v lékárně (dosud bez stanovené diagnózy diabetu) mělo 294 zvýšenou glykémii a bylo odesláno k lékaři na další vyšetření. U 38 z těchto pacientů byla následně potvrzena diagnóza lékařem, a to cukrovka 2. typu (32 pacientů) a prediabetes (6 pacientů)

A v roce 2020 je dále z uvedeného grafu možné vyčíst významný nárůst zájmu o tuto službu. Změřit si glykémii v tomto roce přišlo do lékáren BENU 9475 pacientů. Bohužel některá data nebyla využita z důvodu neúplného zadání do interních systémů, takže je v grafu počítáno s 8673 pacienty. Z těchto pacientů bylo v čase měření 7670 pacientů bez diabetu nebo prediabetiků a 1003 již diagnostikovaných diabetiků. Z výsledku vyplývá, že nově byl pak lékařem potvrzen diabetes nebo prediabetes u 209 pacientů, kdy bylo rovněž přistoupeno k zahájení kroků ke zlepšení tohoto stavu a u 88 již stávajících pacientů byla upravena medikace

Dnes je možné v 90 lékárnách BENU nechat si ZMĚŘIT HLADINU KREVNÍHO CUKRU.

V některých lékárnách je dále možné také:

 - změřit si hladinu CHOLESTEROLU,
 - udělat test paměti k ODHALENÍ ALZHEIMEROVY CHOROBY
 - nacvičit správné inhalační techniky v programu ZDRAVÉ PLÍCE,
 - pokusit se skoncovat s kouřením v programu ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ,

Na stránkách BENU je možné zjistit zda léky, které užíváte spolu neinteragují, viz LÉKOVÉ INTERAKCE

Ve kterých lékárnách probíhají jednotlivá měření, konzultace, či testy naleznete V PŘEHLEDU KONZULTACÍ V BENU, kde si zaškrtnete o jaké měření, či konzultaci máte zájem a program vám vygeneruje všechny lékárny, kde je to možné a za jakých podmínek.

* Poznámka redakce: glykémii si můžete nechat změřit v lékárnách BENU, jejichž seznam naleznete na stránkách BENU zde: https://www.benu.cz/seznam-lekaren-kde-probiha-mereni-hladiny-cukru
(z důvodu zhoršující se epidemiologické situace probíhají konzultace v lékárnách pouze po předchozí telefonické domluvě. Konzultační hodiny uvedené na stránkách jednotlivých lékáren se mohou od aktuálních konzultačních hodin lišit)