Jak BENU přispívá ke včasné diagnostice diabetu?

Autor:
Mgr. Ľubica Sobčáková

Pracoviště: BENU Česká republika a.s.

Vloženo: 26. 4. 2020


Nebezpečí diabetu spočívá v nenápadných příznacích a postupném rozvoji. Prvním příznakem, který můžeme snadno a rychle identifikovat i v lékárně, je zvýšená hladina cukru v krvi (glykemie).

Seznam lékáren BENU, kde je možné vyšetřit hladinu cukru v krvi naleznete na https://www.benu.cz/poradenstvi.

Za uplynulý rok 2019 se díky změření glykemie v BENU lékárně začalo léčit včas 113 diabetiků.

Naši službu preventivního programu využilo v uplynulém roce 4127 zákazníků, kteří v čase měření neměli stanovenou diagnózu diabetes anebo pacienti, kteří již byli ve stadiu prediabetu a svou hladinu si nechali u nás zkontrolovat a vyhodnotit. Pokud byla naměřena zvýšená hladina glukózy, doporučili jsme těmto zákazníkům navštívit lékaře kvůli dalšímu vyšetření. Ti pacienti, kterým záleží na svém zdraví, si vzali naše rady k srdci a vyhledali ordinaci praktického lékaře či svého diabetologa. Díky individuální péči o naše zákazníky a spolupráci s lékaři se nám následně podařilo zjistit, že nemoc diabetes se potvrdila u 2,74% celkového počtu změřených pacientů a začali se včas léčit, léčbou pak myslíme nejen samotné léky, ale také zavedení  režimových opatření a vyvážené stravy.

Na základě výsledků můžeme s určitostí tvrdit, že ze všech 740 pozitivně screenovaných pacientů se zvýšenou hladinou glykemie se metabolické onemocnění diabetes mellitus potvrdilo u více než 15 % z nich.


tabulka 1: potvrzení diagnózy z celkového počtu pacientů.

Zvýšenou hladinu glykémie nalačno nebo náhodně po jídle mělo  740 zákazníků, 15% z nich má následně potvrzený diabetes.

Zvýšená hladina glykemie je nejtypičtějším znakem diabetu, onemocnění, které vzniká na základě poruchy metabolismu cukrů. Někdy ale může být hladina mírně zvýšena i z jiných důvodů, jako třeba užívání některých léků, stresové zatížení, přejídání, překonávání infekčního onemocnění spojeného s horečkou nebo také použití desinfekčního přípravku na kůži bezprostředně před samotným měřením.


tabulka 2: potvrzení diagnózy u pozitivně screenovaných pacientů.

cukrovka není typická jen pro seniory, rozvinout se může již v mladém věku.

Většina z nás má diabetes typu spojený se staršími osobami, které trpí také na vysoký tlak, vysoký cholesterol a další nemoci. Na základě našeho krátkého dotazníku zodpovídaného před měřením jsme však zjistili, že diabetes se nevyhýbá ani lidem v produktivním věku. Nedá se s jistotou říct, jaké příčiny vzniku byly u jednotlivců. Můžeme předpokládat, že svou roli zde hraje vysoké stresové zatížení, nedostatek pohybu, nevyvážená strava s nadbytkem sacharidů, genetická predispozice nebo překonaný zánět pankreatu. Konkrétní čísla si můžete prohlédnout v přehledné tabulce 3:


tabulka 3: rozdělení diabetiků dle věkových skupin.

Ze získaných výsledků můžeme na závěr říci, že kontrolní měření na snadno dostupných místech, jakými jsou lékárny sítě BENU,  významně přispívá k včasnému záchytu metabolického onemocnění diabetes nebo prediabetes a ke zvýšení povědomí o závažnosti nemoci u široké veřejnosti. U pacientů s již diagnostikovaným diabetem vede pravidelné měření ke zvýšení zájmu o své zdraví, zlepšení léčby a tím i kvality života.