BENU měří glykémii - VÝSLEDKY

Autor:
PharmDr. Michala Belasová

Pracoviště: BENU Česká republika a.s.

Vloženo: 22. 6. 2019


Ve vybraných BENU lékárnách právě probíhá screeningový program – měření hladiny glykemie v kapilární krvi pacienta, který jsme spustili přibližně před 1,5 rokem.

Cílem programu je včasný a cílený záchyt, depistáž pacienta s nediagnostikovaným diabetem, zejména DM2 (diabetes mellitus 2. typu) či PDM (prediabetes).

Celý projekt ale významně přispívá i ke zvýšení edukace populace v této problematice a u pacientů s již diagnostikovaným diabetem ke zlepšení adherence k léčbě.

Lékárna je významným místem častého kontaktu lékárníka a pacienta, a může být využita a vnímána jako prostor pro intervenci lékárníka v screeningu nediagnostikovaného pacienta s DM2 nebo PDM. Screening probíhá formou konzultace s měřením glykemie v kapilární krvi. Lékárník dle naměřené hodnoty interpretuje výsledky pacientovi, zároveň konzultuje i jeho medikaci, režimové návyky, výskyt diabetu v rodině a hledá jiné souvislosti. Při pozitivním screeningu odesílá pacienta k lékaři pro další vyšetření. Tím naše podpora ale nekončí. Pozitivně screenované pacienty do 1–2 měsíců kontaktujeme a monitorujeme, zda akceptovali doporučení lékárníka a podstoupili další vyšetření u lékaře a zda došlo k potvrzení či vyvrácení diagnózy. Zakládáme si na přísné evidenci měření, a právě následném monitoringu pacienta. Smyslem projektu není pouze měření glykemie, ale také komplexní přístup, tedy sledování pacienta až do ambulance lékaře. Úzká spolupráce s lékaři, hlavně s diabetology, ale i s praktickým lékařem, je pro nás samozřejmostí a je klíčová.

Jen během minulého roku tuto službu využilo více než 1770 pacientů. 146 z nich bylo v čase měření již registrovanými diabetiky. Po zpracování dat od 1632 pacientů vyšetřených v lékárně (dosud bez stanovené diagnózy diabetu) mělo 294 zvýšenou glykemii a bylo odesláno k lékaři na další vyšetření. U 38 z těchto pacientů byla následně potvrzena diagnóza lékařem, a to DM2 (32) a PDM (6), což odpovídá 2,33 % z celkového počtu vyšetřených pacientů. Výsledky screeningu v lékárně potvrzují prevalenci nediagnostikovaného onemocnění v populaci České republiky!

Z výsledků pacientů a z konzultací s nimi vyplynulo, že určitá část své onemocnění tuší, ale paradoxně ze strachu z diagnózy se brání řádnému vyšetření v ambulanci lékaře. Tady spatřuji silný potenciál pro zapojení lékárníka do edukace našich pacientů s důrazem na důležitost včasného stanovení diagnózy a zahájení účinné léčby. Screening glykemie v lékárnách je součástí doporučených postupů České diabetologické společnosti i ČLnK a jeho etablování v lékárenské praxi může podpořit začátek důležité mezioborové spolupráce, z níž bude nejvíce profitovat pacient.

Nyní je v projektu zapojeno 83 BENU Lékáren. Screening provádějí speciálně proškolení a trénování lékárníci, a to prostřednictvím Garantovaných kurzů ČLnK a interních školení.

https://www.benu.cz/mereni-hladiny-glykemie

Celkový počet měření 2018 1 778
Pacienti s dia (v čase měření) 146 8,21 %
Pacienti bez dia (v čase měření) 1632 91,79 %
Zvýšená hladina glykemie 294 18,01 %
Potvrzené DM2 32 1,96 %
Potvrzené PDM 6 0,37 %
Změna medikace 7 0,42 %
DM2 + PDM 38 2,33 %