Poradna

Doporučení a pravidla poradny: Dříve než nám zašlete svůj dotaz, vyhledejte si prosím, zda stejný nebo velmi podobný dotaz nepoložil jiný čtenář či čtenářka před vámi. Doporučujeme vepsat do obdélníčku "Hledat v poradně" klíčová slova týkající se vašeho dotazu a prohlédnout si starší odpovědi na stejné či podobné téma. Upozorňujeme, že položené dotazy budou zveřejněny stejně jako odpověď na ně. V odpovědi uvedeme pouze vaše křestní jméno, rok narození, tělesnou hmotnost a výšku, jelikož tyto parametry s odpovědí většinou souvisí. Pokud bude k dotazu přiložena fotografie nebo video, odpovídající lékař zváží její zveřejnění. Velmi děkujeme za vaši přízeň. Věříme, že vám přinášíme užitečnou službu v daném oboru medicíny. Upozorňujeme, že tyto internetové stránky slouží pouze jako informační zdroj. V žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči!

Cukrovka a technologie

12 dotazů

 • Dotaz

  Dobrý den. Moje mamka (roč. 1958) má cukrovku 1. typu přes 30 let. Píchá si inzulín perem. Je svědomitá. Jí, jak má, pravidelně a to, co má. Píchá si taky pravidelně. Za ty roky ví. Její hladina cukru je ale strašně kolísavá. "Lítá" jí neustále. Má to vysoké, za chvíli nízké. Někdy dochází z práce od autobusu tak tak. Přes den si to ohlídá sama, ale v noci je to samozřejmě horší. Několikrát do roka v noci dostane hypo. Taťka ji z toho dostane. Trnu ale, když není doma. Chtěla jsem se zeptat na pumpu. Byla by pro ni kvůli těm velkým výkyvům lepší? Nebo kdy se doporučuje dávat? Nebo co byste mi poradili? Její ošetřující lékařka to nijak moc neřeší, proto se ptám. Děkuji moc za odpověď. Renata

  Odpověď

  Dobrý den, pokud má Vaše maminka vysokou variabilitu glykémií (velké kolísání nahoru a dolů) a současně opakované noční hypoglykémie (pravděpodobně i s výskytem poruch vědomí -  vzhledem k tomu, že ji musí hlídat taťka) určitě by u ní bylo ke zvážení využití pumpy. To co by ale hlavně měla mít je CGM. Při kontinuální monitoraci je možné na přijímači (ať již je to telefon nebo speciální krabička) nastavit hodnotu glykémie, při které se ozve alarm a upozorní tak na pokles glykémie (cukru v krvi) pod určitou hladinu. Diabetik tak může reagovat, i když hypoglykémii necítí.

  Již zmiňovaná pumpa  by asi problém Vaší maminky s hypoglykémiemi sama o sobě nevyřešila, ale máme dnes možnost propojit CGM a některé typy pump (Medtronic G640, Tandem). Umožňují poté funkci tzv. prediktivního zastavení. Co to vlastně znamená. Pumpa sleduje poklesy glykémie. Když vyhodnutí podle hodnoty glykémie a prudkosti jejího poklesu, že by se pacient dostal do hypa (nebo k předem nastavené hodnotě) pumpa se sama zastaví a přestane dočasně podávat inzulin. Diabetik by se tak neměl do hypa vůbec dostat, nebo nanejvýš k okrajovým hodnotám. 

  Současně tím, že pacient vidí na senzoru své výkyvy glykémií a je schopen na ně reagovat, dochází často i ke zlepšení kompenzace a snížení variability. Stran ovládání uživatelem: pumpy sice  nejsou složité na ovládání, ale určitou technickou schopnost vyžadují (minimálně na úrovni dnešních telefonů). CGM je relativně jednoduché, se zaváděním může pomoci rodinný příslušník.

  (odpovídá MUDr. Pavlína Krollová, Fakultní nemocnice Motol)

  Detail dotazu
 • Dotaz

  Dobrý den, mému muži byla diagnostikována cukrovka typu LADA ( 54 let). Jeho matka byla velmi silná diabetička, která ke konci svého života byla slepá. Muž je velmi činorodý, pracuje mimo domov v terénu a na léky velký "lajdák". Chtěla jsem se zeptat, zda existuje nějaký přístroj, který by měřil glukózu a zároveň aplikoval a dávkoval inzulín. (zatím je na medikamentech, má před sebou měření glukomentrem a kontrolní odběr krve, poté se zřejmě dostaví léčba inzulínem). Pokud takový přístroj existuje, prosím o odkaz a ještě informaci o jeho ceně popř. zda hradí pojišťovna. Děkuji Pavlína
  věk: 55 let

  Odpověď

  Dobrý den, pokud se opravdu jedná o diabetes mellitus tzv. typ LADA, což je vlastně Diabetes mellitus 1.typu objevující se ve vyšším věku, tak Váš manžel opravdu skončí na terapii inzulinem.

  V dnešní době kromě možnosti aplikace inzulinu inzulinovými pery, existuje i možnost využití inzulinové pumpy.

  Jak pumpa funguje:

  Lidské tělo během celého dne produkuje malou bazální dávku inzulinu. Při jídlech se sacharidy začne tělo (přesněji beta-buňky slinivky) tvořit a rychle uvolňovat zvýšené množství inzulinu, aby se vypořádalo s rychlým přísunem glukózy do krve. Inzulinová pumpa po celý den průběžně podává malou dávku inzulinu, která napodobuje přirozenou bazální produkci. Při jídlech pak pacient dle plánovaného množství přijatých sacharidů a aktuální glykémie před jídlem nastaví kolik bude podáno bolusově (naráz) k pokrytí vzestupu glykémie po jídle. Tento systém se výrazně neliší od podávání inzulinovými pery. Jednou z výhod pumpy je však možnost nastavení rychlosti podávání bazálu pro různé časové úseky během dne, protože ani přirozená produkce inzulinu v těle není vždy během dne stejná. Dalším pozitivem je, že se diabetik nemusí opakovaně píchat do podkoží.

  Pumpa je systém pro aplikaci inzulinu. V současné době lze některé pumpy propojit se CGM (kontinuální monitorací glukózy). CGM snímá 24 hodin denně hladinu glukózy v intersticiální (mezibuněčné) tekutině. Umí, při správném nastavení alarmů, upozornit na nebezpečné hladiny glykémie, případně na prudký vzestup nebo pokles glykémie. Při výše zmiňovaném propojení s některými inzulinovými pumpami má tento spojený systém schopnost při předpokládaném vývoji do hypoglykémie sám zastavit bazální aplikaci inzulinu. Po opětovném nárůstu glykémie se pak aplikace zase sama obnoví. Ke konci roku by se na českém trhu měla objevit nová pumpa, která by měla umět při nárůstu glykémie (zaznamenaném pomocí CGM) dokonce zvýšit výdej bazálního  inzulinu.

  I s dalším technickým vývojem je ale nutná aplikace bolusů zadávaná pacientem (I při využití bolusových kalkulátorů = systému pro výpočet dávky bolusu, musí diabetik zadávat kolik sacharidů bude jíst). Bolusy k jídlu musí být podávány včas, pacient na ně nesmí zapomínat. Současně musí umět s pumpou pracovat, aby mělo její použití vůbec význam. Pacient by samozřejmě měl dodržovat určitá režimová opatření. Proto se bojím, že i přes veškerý technický vývoj se bez spolupráce diabetika s léčbou nikam nedostaneme.

  Předpis inzulinové pumpy a CGM podléhá schválení revizním lékařem a jsou stanovena přesná kritéria, kdy oba systému mohou být předepsány - viz Úhradový katalog VZP, str. 53-58. Inzulinové pumpy se ještě dále dělí do kategorií, podle funkcí, které zvládají. Zásadní indikační kritérium u všech pump je, že pacient musí být spolupracující a motivovaný. Terapi  pomocí pumpy je volena (vynecháme-li těhotné a pac. po transplantaci) až po selhání terapie intenzifikovaným inzulinovým režimem při podávání inzulinovými pery. Jelikož úhrada pojišťovnou je většinou dána procentuálně, liší se doplatek pacientem dle CGM nebo pumpy, kterou spolu s diabetologem zvolí. Kdybych se měla rozepsat o jednotlivých typech bojím se, že by to vydalo na několik stran.

  Jak vidíte systémy se vyvíjí stále kupředu, ale dokonalý stroj, který by dělal vše za diabetika bohužel na trhu stále ještě není :)

  (odpovídá MUDr. Pavlína Krollová z diabetologické stanice a ambulance Interní kliniky Fakultní nemocnice v Motole)

  Detail dotazu

Napsat dotaz

Uveďte prosím co nejjednodušeji několika slovy, případně upravujeme redakčně

Na stránkách se zobrazí pouze Vaše jméno, nikoliv příjmení

Týká se osoby, jejíž problém je řešen

Na stránkách nebude zobrazena

Na stránkách nebude zobrazena

Na stránkách nebude zobrazen

bude přístupný pouze redakci

Pro případ upřesnění dotazu

Zveřejňujeme pouze dotazy srozumitelné, dotazy opakované a podobné neuvádíme. Zadáním dotazu souhlasíte s Pravidly poradny a zpracováním osobních údajů.

Doporučení a pravidla poradny: Dříve než nám zašlete svůj dotaz, vyhledejte si prosím, zda stejný nebo velmi podobný dotaz nepoložil jiný čtenář či čtenářka před vámi. Doporučujeme vepsat do obdélníčku "Hledat v poradně" klíčová slova týkající se vašeho dotazu a prohlédnout si starší odpovědi na stejné či podobné téma. Upozorňujeme, že položené dotazy budou zveřejněny stejně jako odpověď na ně. V odpovědi uvedeme pouze vaše křestní jméno, rok narození, tělesnou hmotnost a výšku, jelikož tyto parametry s odpovědí většinou souvisí. Pokud bude k dotazu přiložena fotografie nebo video, odpovídající lékař zváží její zveřejnění. Velmi děkujeme za vaši přízeň. Věříme, že vám přinášíme užitečnou službu v daném oboru medicíny. Upozorňujeme, že tyto internetové stránky slouží pouze jako informační zdroj. V žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči!