Encyklo

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dehydratace

Z lékařského hlediska představuje narušení vnitřní rovnováhy organismu v důsledku snížení obsahu vody v těle. Normální množství tělesné vody kolísá mezi 60 a 70 % tělesné hmotnosti dle věku a pohlaví. Snížení nastává v důsledku nevyváženosti příjmu a výdaje vody, například nedostatečným příjmem dostatečně kvalitní vody (typickým příkladem je zbloudilec na poušti nebo trosečník v širém oceánu…

Číst více

Diabetes 1. typu

Je to typ diabetu podmíněný autoimunitním poškozením pankreatu. Při tomto typu diabetu, který se objevuje nejčastěji u dětí a adolescentů (mládeže) dochází k postupnému zničení a zániku beta buněk Langerhansových ostrůvků a tím k poklesu až vymizení tvorby inzulínu. Vyskytuje se u zhruba 5-10% všech diabetiků. Na rozdíl od diabetu 2. typu jsou tyto osoby „závislé“ na léčbě…

Číst více

Diabetes 2. typu

Nejčastější typ cukrovky (až 90% všech případů diabetu) podmíněný dědičně a ve většině případů i přítomností zevních faktorů nadváhy či obezity při zmnožení tukové tkáně. Onemocnění se projevuje v obvykle dospělosti po dosažení 40 let věku. Začátek onemocnění bývá pozvolný, bez typických symptomů (příznaků) diabetu a jeho záchyt bývá často náhodný. Proto se u nás provádí screening na přítomnost…

Číst více

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus (cukrovka) je skupinou metabolických onemocnění jejichž společnou charakteristikou je zvýšená hladina krevního cukru, tedy hyperglykémie způsobená nedostatečným účinkem inzulínu při jeho úplném, nebo částečném nedostatku. Diabetes je provázen komplexní poruchou metabolizmu  sacharidů, lipidů a bílkovin.  Dělí se na diabetes 1. typu, diabetes 2. typu, ostatní typy…

Číst více

Diabetická fetopatie (embryopatie)

Jako diabetická fetopatie jsou označovány odchylky od normálního vývoje plodu, které vznikají v důsledku hyperglykemie během těhotenství, konkrétně během druhého a třetího trimestru, nejčastěji v důsledku gestačního diabetu. Tehdy jsou již vyvinuty životně důležité orgány, které se formují v prvním trimestru těhotenství, nedochází tedy k výskytu vrozených vývojových vad (malformací) = diabetická…

Číst více