Encyklo

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kyselina acetylsalicylová (ASA)

Kyselina acetylsalicylová (ASA) je bílá krystalická látka, mírně rozpustná ve vodě na slabě kyselý roztok. Je to účinné analgetikum (působí proti bolesti), antipyretikum (proti horečce) a potlačuje i záněty (antiflogistikum). Při dlouhodobém užívání snižuje srážlivost krve. Právě tato vlastnost se využívá v prevenci kardiovaskulárních příhod, zejména infarktu myokardu a cévní mozkové příhody.…

Číst více

LADA

LADA (angl. zkr. latent autoimmune diabetes of adults) je označení pro pomalu probíhající diabetes 1. typu, který se objevuje u lidí starších 35 let. Často se tito pacienti, v souladu s mírným klinickým obrazem, částečně zachovalou sekrecí inzulínu a dobrou odpovědí na léčbu perorálními antidiabetiky považují za osoby s diabetem 2. typu. Postupně však u nich dochází k zhoršování autoimunitního…

Číst více

Ladička

Ladička (obvykle tzv. graduovaná ladička 128 Hz s 8 stupni intenzity vibrací) se používá v diabetologické či neurologické ambulanci k vyšetření hluboké citlivosti neboli vibračního čití v rámci posuzování přítomnosti a závažnosti diabetické neuropatie. Vyšetření pacienta probíhá vleže v klidném prostředí přičemž je pacient relaxovaný a má zavřené oči. Ladička je přikládána ke konkrétním určeným…

Číst více

Laktátová acidóza

Laktátová acidóza (LA) je druh metabolické acidózy (nadbytek kyselin v organizmu) způsobený hromaděním laktátu. Jedná se o život ohrožující stav s úmrtností dosahující až 50%. Rozlišují se 2 typy laktátové acidózy – typ A, vznikající při hypoxii (nedostatečné dodávce kyslíku tkáním) a typ B, bez zřejmé hypoxie. Laboratorně je LA charakteristická hladinou laktátu v krvi 6 mmol/l a poklesem…

Číst více

Laktóza

Tzv. „mléčný“ cukr je složený cukr (disacharid) se vyskytuje jako přirozená součást potravin v mléce a mléčných výrobcích. V tenkém střevě se štěpí pomocí laktázy na glukózu a galaktózu, které se následně vstřebávají a . vedou k zvýšení glykemie. Kravské mléko obsahuje obvykle 4,5-5,0 g laktózy na 100 ml. Při jeho zpracování přechází laktóza částečně nebo úplně do mléčných výrobků.…

Číst více