Encyklo

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

GIK (glukóza-inzulín-kalium)

GIK je zkratkou pro infuzi sestávající z třech složek (glukóza-inzulín-kalium) která se používá ke kompenzaci diabetu před operací a v průběhu operace. Infúze GIK je vhodná u plánovaných operací u pacientů s diabetem 2. typu. Obvykle se podává 500ml 10% glukózy s 15 jednotkami krátkodobého inzulínu a 10 ml (mmol) 7,5% KCl (chlorid draselný). U diabetu 1. typu, náročnějších a akutních…

Číst více

Glaukom

Glaukom, neboli zelený zákal je onemocnění charakterizované zvýšeným nitroočním tlakem a následnými změnami vnitřních částí oka a poškozením zrakového nervu, které vede k poruchám vidění. Podstatou je zvýšení tlaku komorové vody v oku (zvýšená tvorba či poruchy jejího odtoku). Akutní glaukom (vzácnější) se projevuje akutními záchvaty silné bolesti oka a hlavy, světloplachostí, zarudnutím oka,…

Číst více

Glinidy

Glinidy (nesulfonylureová sekretagoga inzulínu, rychlá sekretagoga) jsou perorální antidiabetika příbuzná svým účinkem derivátům sulfonylurey. Vážou se však na odlišná místa draslíkových kanálů v buněčné membráně beta-buněk pankreatu, jejich působení však rovněž vede k uvolnění inzulínu do krevního oběhu. Mají velmi rychlý nástup účinku, stejně tak i rychle odeznívají. Glinidy snižují významně…

Číst více

Glomerulární filtrace

Pomocí glomerulární filtrace (uvádí se v ml/s nebo v ml/min) posuzujeme, v jaké „kondici“ jsou naše ledviny. Glomerulární filtrace (GF) ukazuje míru schopnosti ledvin tvořit moč a zbavovat tělo škodlivých látek, což je proces probíhající v glomerulech. Určuje se pomocí výpočtu z jednorázového vzorku nebo z moči sbírané za 24 hodin. Pokles glomerulární filtrace je známkou…

Číst více

Glomeruly

Glomerulus je základní funkční jednotka ledvin tvořená „klubkem“ cév s přívodní a odvodní cévou, kde probíhá očišťování organizmu od nepotřebných a toxických látek tzv. glomerulární filtrace a tvorba moči. Poškození glomerulárních cév v důsledku hyperglykemie je projevem diabetické nefropatie a vede v časném stádiu ke vzniku albuminurie, později proteinurie. Při dalším zhoršování…

Číst více