A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cvičení a cukrovka

Cvičení je pro lidi s diabetem stejně zdravé jako pro všechny ostatní. Pravidelné aerobní (vytrvalostní) cvičení přispívá ke zlepšení psychických i fyzických sil a může pomáhat k vyrovnání hladin glykemie. Velmi důležitý je výběr druhu a délky fyzické aktivity, která je vhodná a která bude způsobovat nikoli utrpení ale radost. Před zahájením cvičení je potřeba spolu s lékařem zvážit celkový zdravotní stav, stávající fyzickou kondici a kompenzaci diabetu, případně posoudit výkonnost kardiovaskulárního systému zátěžovým vyšetřením (ergometrie). Poté lze doporučit pro každého jedince cvičení o optimální frekvenci, intenzitě a trvání tréninku. Podrobnější informace včetně úpravy dávek inzulinu jsou v rubrice Léčba pohybem.

Doporučení pro aerobní (vytrvalostní) aktivity
minimálně 150 minut/týden aerobní fyzické aktivity střední intenzity (50-70% maximální dop. tepové frekvence) a/nebo 90 min/týden intenzivní fyzické aktivity  (70% maximální dop. tepové frekvence)
aktivita by měla být rozložena minimálně do 3 dní, přestávka mezi jednotlivým cvičením by neměla být delší než 2 dny
Cévní mozková příhoda (CMP) Dawn fenomén (fenomén „svítání“)