A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cerebrovaskulární nemoc

Cerebrovaskulární nemoci  jsou onemocnění centrální nervové soustavy (CNS) vznikajících na podkladě poruch mozkových cév s následným špatným prokrvením mozku (ischemií) nebo s krvácením do mozkové tkáně. Nejčastější příčinou je ateroskleróza spojená s vysokým krevním tlakem, trombóza, embolie a některé vrozené vady mozkových cév (aneurysmata = výdutě). Při plošném postižení mozku (cerebrovaskulární insuficience) se objevují psychické poruchy často s postupným rozvojem demence (tzv. „skleróza“). Postižení určitého okrsku mozkové tkáně (více nebo méně náhle vzniklé) se nazývá cévní mozková příhoda.

Celiakie Cestování a diabetes