A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cévní mozková příhoda (CMP)

Cévní mozková příhoda (CMP) = „mrtvice“  je poškození mozkové tkáně nejčastěji v důsledku aterosklerózy nebo hypertenze mozkových cév, přičemž dochází k jejich neprůchodnosti
s následnou ischemií (mozkový infarkt – až 90% všech CMP)  nebo poruchy celistvosti cévní stěny s následným krvácením do mozkové tkáně (mozkové krvácení). Následkem toho dochází k dočasným nebo trvalým poruchám hybnosti (paréza, plegie) a řeči (dysartrie, afázie) až po bezvědomí, ochrnutí a smrt. Příčinou krvácení může být i aneurysma (výduť) některé mozkové tepny. Přechodná mozková příhoda, jejíž symptomy se upraví do 24 hodin se označuje TIA (tranzitorní ischemická ataka). V diagnostice mozkových příhod se uplatňuje zejména CT vyšetření, ultrazvuk karotid (krkavic) magnetická rezonance (MRI), v některých případech angiografie. Léčba CMP je poněkud svízelná. Pokud nedojde k zprůchodnění ucpané cévy trombolýzou  do 3 hodin od vzniku příznaků, dojde většinou k nevratnému poškození mozkové tkáně. Mezi další léčebná opatření patří podávání léků k zajištění dostatečného prokrvení ostatní mozkové tkáně, prevence a léčba otoku mozku, prevence recidivy mozkové příhody snížením srážlivosti krve, rehabilitace apod.

Cestování a diabetes Cvičení a cukrovka