A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NPH inzulin

NPH inzulin (isophan,Neutral Protamin Hagedorn) patří mezi humánní inzuliny
s prodlouženou dobou účinku (depotní inzuliny). Prodloužení jejich účinku proti krátkodobým inzulinům je dosaženo změnou fyzikálních a chemických vlastností přípravku, snížením rozpustnosti a zpomalením vstřebávání z podkoží, a to kombinací neutrálního inzulinu se zásaditou bílkovinou protaminsulfátem a malým množstvím zinku. Účinek NPH inzulinu nastupuje asi za 1-2 hodiny, vrcholí za 4-12 hodin a trvá12-16 hodin. Používá buď samostatně, nebo jako součást premixovaných inzulinů.  Depotní NPH inzuliny jsou na rozdíl od čirých krátkodobých inzulinů zakalené (mléčné) a určené pouze pro podkožní (subkutánní) aplikaci. Nelze je aplikovat nitrožilně.

Nordic walking Obezita