A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nadváha

Nadváha je nepoměr mezi výškou a hmotností těla, vznikající zmnožením tukové tkáně. Dle body mass indexu (BMI) je vyjádřena hodnotou 25-30. Vyšší hodnoty BMI se již označují jako obezita. Riziko vzniku diabetu a kardiovaskulárních nemocí je zvýšené i při mírné nadváze, proto je důležitá časná a trvalá změna životního režimu, zlepšení stravovacích návyků a zvýšení fyzické aktivity s cílem dosažení optimální tělesné hmotnosti.

Mykóza Nakupování