A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nefrologie

Nefrologie je lékařský obor zabývající se výzkumem, diagnostikou a léčbou nemocí ledvin (na rozdíl od urologie, která léčí močové cesty a mužské pohlavní orgány). Nejčastějším onemocněním ledvin u diabetiků je diabetická nefropatie, která má obvykle typický průběh
s pozvolným vývojem probíhajícím řadu let bez zjevných příznaků, přesto však může dospět (zejména u pacientů s dědičnými předpoklady a špatnou kompenzací) do stádia renální insuficience a následně k selhání ledvin s potřebou náhrady jejich funkce pomocí dialýzy nebo transplantace. Diabetik může samozřejmě onemocnět i jinou chorobou ledvin, proto se v případě nejasností a při neobvyklém průběhu nemoci v indikovaných případech provádí odběr tkáně ledviny (biopsie) k vyšetření pod mikroskopem, které odliší diabetickou nefropatii od dalších nemocí (např. nefrosklerózy, glomerulonefritidy apod.)  K časnému záchytu diabetické nefropatie se používá vyšetření albuminurie. Stupeň poškození ledvin v dalších stadiích se dále monitoruje vyšetřováním glomerulární filtrace a hladiny kreatininu. Pokud hodnoty kreatininu přesáhnou 200 μmol/l je vhodné vyšetření a další sledování (dispenzarizace) diabetika nefrologem.

Nakupování Nemoc