A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nežádoucí účinky

Nežádoucím účinkem (NÚ) léčivého přípravku se rozumí nepříznivá a nezamýšlená odezva na jeho podání, která se dostaví po běžně užívané dávce. V podstatě každé léčivo má kromě svých žádoucích účinků, pro které se používá, zároveň určitou míru výskytu nežádoucích efektů. S některými se již dopředu počítá s tím, že prospěch z podání léčiva je pro pacienta vyšší než rizika vyplývající z jeho podání. Mnoho nežádoucích účinků závisí na velikosti dávky, některé se objevují jen u lidí, kteří k nim mají přepoklady (dráždivý žaludek, alergie apod.). Popis nejčastějších nežádoucích účinků daného léku je obsažen v každém příbalovém letáku. Při podezření na přítomnost závažnějšího NÚ se neprodleně obraťte na svého lékaře.

Neuvědomění si hypoglykemie Nordic walking