A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neuvědomění si hypoglykemie

Neboli syndrom neuvědomění si hypoglykemie (angl. hypoglycemia unawareness, HAAF (hypoglycaemia-associated autonomic failure) je závažná porucha související s autonomní neuropatií, která se někdy vyskytuje u pacientů (zejména s diabetem 1. typu) s dlouhým trváním cukrovky a častým výskytem hypoglykémií. Po určité době dochází k selhání odpovědi autonomního nervového systému na pokles hladiny glukózy v krvi. V důsledku nedostatečného vyplavování stresových (kontraregulačních hormonů glukagonu, adrenalinu a růstového hormonu chybí varovné příznaky hypoglykemie která se často projeví až při výrazném poklesu glykemie (na hodnoty kolem 2 mmol/l) poruchami vědomí či komatem). Nejlepší léčbou HAAF je kromě snahy o důslednou prevenci hypoglykemií transplantace Langerhansových ostrůvků nebo pankreatu.

Nemoc Nežádoucí účinky