Kontakt a redakční rada


Užší redakční rada:


Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. MBA

prezident Diabetické asociace České republiky


Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

předsedkyně České diabetologické společnosti


Prof. MUDr. František Saudek, DrSc.

přednosta Kliniky diabetologie Centra diabetologie IKEM


Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM

předseda České internistické společnosti


Vydavatel:

Panax Co, s.r.o.

Trojická 1910/7
128 00 Praha 2

+420 602 213 350
rostislav.simek@medicina.cz

CUKROVKA.CZ je projekt pro edukaci pacientů a pracovníků ve zdravotnictví vznikající ve spolupráci nakladatelství a vydavatelství odborné zdravotnické literatury PANAX Co, s.r.o. a Diabetické asociace České republiky (DAČR), z.s.