Zimní sporty s cukrovkou

Autor:
redakce

Pracoviště:

Vloženo: 10. 2. 2023


Určitá omezení samozřejmě platí, ale ne zcela. I s tímto onemocněním se dá zvládnout lyžování nebo snowboarding, dokonce i sportovat na vrcholové úrovni, ovšem za určitého předpokladu.

Diabetici 1. typu se bez inzulinu neobejdou, a na cestách s ním musejí zacházet nanejvýš opatrně. Správné zacházení s inzulinovými pery, jejich náplněmi a také náplněmi do inzulinových pump je klíčové pro jejich správné a bezpečné fungování.

Pro diabetiky by však měly být i sportovní aktivity samozřejmostí. Nejlepší kombinací je aerobní a odporové cvičení, trénovaní jedinci pak mohou postupem času přidávat na intenzitě. Lyžování ani snowboarding nejsou tak energeticky náročné sporty, mohou si tak sjíždění kopců bez problému užívat i diabetici. Ovšem neměli by zapomínat na důslednou a pravidelnou kontrolu glykémie, a to jak před i po sportovní aktivitě pro určitá rizika. Na horách zvláště.

Jedno z možných rizik na horách představuje jízda na sedačkové lanovce nebo na kotvě. Doporučuje se, aby si diabetici zkontrolovali hladinu krevního cukru ještě před nástupem do kabiny. Obecně platí, že diabetici by měli odpočívat, pokud si naměří hypoglykémii (pod 4 mmol/l), hyperglykémii (nad 15 mmol/l) nebo ketoacidózu (ketolátky v krvi nad 1,5 mmol/l). Pokud se necítí dobře, neměli by se přetěžovat ani sportovat.

Během jízdy je nepohodlné si měřit hodnoty klasickým glukometrem, navíc jsou vleky rychlé a vysoko nad zemí. Kromě rizika pádu hrozí v nejvážnějším případě až hypoglykemický záchvat (stav, kdy je hladina cukru v krvi velmi nízká a hladina glykemie se sníží pod 3,9 mmol/l).

Nutno připomenout, že glukometr v zimě může opakovaně měřit nesprávné hodnoty. Je proto lépe si glykémii zkontrolovat v předstihu. Pokud bude nutno (nečekaně) ověřit hodnoty i na vrcholku hor, lze glukometr zahřát třeba v podpaží. Měl by být stále v teple (v kapse co nejblíže tělu, a tak uchovávat i inzulin).

Výhodou proto může být senzor, malé kompaktní zařízení, které je zavedeno do podkoží paže nebo břicha. Pomocí čtečky nebo mobilního telefonu lze snadno a rychle zkontrolovat hladinu krevního cukru. Monitorace může být okamžitá nebo kontinuální podle typu. Pacient lépe a pohodlně sleduje aktuální hladinu glukózy a hlavně trend, kam se bude v následujících minutách vyvíjet. Další výhodou je, že se diabetik nemusí píchat do zmrzlých prstů.

Pokud se diabetik rozhodne pro pobyt na horách, je dobré informovat ošetřujícího lékaře a upravit dávku inzulinu. Důležité je během zimního sportu pravidelně odpočívat a nepřetěžovat se. Diabetici by neměli zapomínat ani na pitný režim. Dehydratace je přidruženým rizikovým faktorem hyperglykémie (stav, kdy je hladinu cukru v krvi příliš vysoká, nad hodnotou 10 mmol/l. Optimální rozmezí je 3,9 – 10 mmol/l.). Doporučuje se vypít až dvojnásobné množství tekutin. 

Selfmonitoring glykémie by se v žádném případě neměl podceňovat. Pravidelnou kontrolou hodnot lze předcházet závažným stavům, jako je hypoglykémie nebo hyperglykémie. Vhodné je mít na sjezdovce kamaráda (nebo člena rodiny), který v případě potřeby dokáže pomoci. Dle TZ

www.freestylelibre.cz

www.insighters.cz