A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Operace

Před operací osob s diabetem je důležité posoudit závažnost diabetických komplikací, zejména ischemické choroby srdeční, autonomní neuropatie a diabetické nefropatie. V období před operací je zvýšená potřeba častých laboratorních kontrol, zvláště glykemie, a nutnost předejít jak hypoglykémii, tak hyperglykémii. Operace a anestézie (uspání) mají významné metabolické účinky, které se mohou projevit dekompenzací diabetu v důsledku vyplavení stresových hormonů (např. adrenalinu). Metabolickou rovnováhu narušuje kromě základního chirurgického onemocnění i nedostatečný příjem potravy a dehydratace, často v důsledku diagnostických procedur a lačnění před výkonem. Diabetiky 1. typu je vhodné hospitalizovat 2–3 dny před výkonem, zejména špatně kompenzované a osoby s opakovanou diabetickou ketoacidózou. Den před operací je třeba diabetika převést na intenzifikovaný inzulínový režim, u labilního nebo dekompenzovaného diabetika je nutná aplikace inzulínu a současně glukózy intravenózně v oddělených infúzích – alespoň 200 g glukózy/24 h.

  U pacientů s diabetem 2. typu je rovněž nutno se snažit před operací o co nejlepší kompenzaci. Perorální antidiabetika je třeba vysadit nejpozději v den operace, metformin 2-3 dny před operací. Podle potřeby se diabetes kompenzuje podkožně podávaným  inzulínem, před operací  inzulínem v infuzi, případně pomocí  GIK
a to u všech pacientů operovaných v celkové anestézii, a u těch, kteří nejsou v pooperačním období schopni příjmu potravy.

Odlehčení Orální glukózový toleranční test (oGTT)