A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Odlehčení

Odlehčení nohy patří k nejdůležitějším způsobům léčby syndromu diabetické nohy. Vysoký plantární tlak (tlak působící na plosku nohy) je totiž klíčovým faktorem podílejícím se na vzniku ulcerací. Mezi faktory přispívající k nadměrnému plantárnímu tlaku u diabetiků patří např. kostní výčnělky, deformity kloubů, hyperkeratózy (otlaky), nevhodná obuv, chůze naboso, limited joint mobility atd. Každé zatížení místa ulcerace (v tomto případě váhou celého těla!) vede k poruše prokrvení (ischémii) i k mechanickému porušení tkáně, což v řadě případů znesnadňuje či úplně znemožňuje proces hojení rány. Odlehčení dolní končetiny lze docílit pomocí preventivní obuvi se speciálně upravenou vložkou, s použitím terapeutické obuvi (polovičních bot), speciálních diabetických ortopedických bot, ortéz apod.

Obvod pasu Operace