A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce je porucha erekce (ztopoření) penisu znemožňující vykonání pohlavního aktu. Patří mezi sexuální dysfunkce. Příčina může spočívat v psychice, v poruše nervové soustavy (diabetická neuropatie, po úrazu s poškozením míchy),  dále v poškození cév (např. ateroskleróza, diabetická mikroangiopatie). Mohou k ní vést i operační zákroky či traumata
v oblasti malé pánve
a léky ovlivňující cévy a autonomní nervový systém. Léčbu bývá zaměřena na příčinu (psychoterapie, chirurgické výkony na cévním řečišti, hormonální léčba), jednak na docílení erekce bez ohledu na příčinu. Používají se např. vakuové erekční přístroje, aplikace farmak do struktur v penisu, které se při ztopoření penisu plní krví (intrakavernózně). Existuje i možnost implantace endoprotézy do penisu, stejně tak jako léky ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy: sildenafil, tadalafil, vardenafil. Základem úspěšné léčby je ovšem to, aby lékař o problémech pacienta věděl. Proto by se lékaři měli pacientů o jejich sexuální život a jeho kvalitu zajímat a pacienti v případě problémů neváhat o nich se svým lékařem (diabetologem, urologem, sexuologem) mluvit.

Endokrinologie Ergometrie